Fordypningsprogram i spesialiteten psykoterapi (ny ordning)

Oversikt over samlinger og tema

For mer informasjon og påmelding – klikk her

For ofte stilte spørsmål – klikk her

Samling 1: 11. – 13. januar 2017 / 25. – 27. september 2017 / 9. – 11. januar 2019
 • Dag 1: Oversikt over kursprogrammet, introduksjon av forelesere og fagpersoner. Introduksjon til den kontekstuelle modellen.
 • Dag 2: Våke over terapiforløp: bruk av tilbakemeldingssystemer. Den kontekstuelle modellen.
 • Dag 3: Veiledning
Samling 2: 13. – 15. mars 2017 / 13. – 15. mars 2019
 • Dag 4: Kort-tids dynamisk psykoterapi: affekt-fobi terapi
 • Dag 5: Å arbeide med affekt i terapi
 • Dag 6: Veiledning
Samling 3: 3. – 5. mai 2017 / 22. – 24. mai 2019
 • Dag 7: Kognitiv atferdsterapi
 • Dag 8: Endring av kognisjoner i terapi
 • Dag 9: Veiledning
Samling 4: 18. – 20. oktober 2017 / 16. – 18. oktober 2019
 • Dag 10: Metakognitiv terapi
 • Dag 11: Endring av bekymring og grubling i terapi
 • Dag 12: Veiledning
Samling 5: 15. – 17. november 2017 / 13. – 15. november 2019
 • Dag 13: Compassionfokusert terapi
 • Dag 14: Å arbeide med selvmedfølelse og frykt for medfølelse i terapi
 • Dag 15: Veiledning
Samling 6: 10. – 12. januar 2018 / 8. – 10. januar 2020
 • Dag 16: Eksponerende behandling for PTSD
 • Dag 17: Stabiliserende behandling ved komplekse traumerelaterte tilstander
 • Dag 18: Veiledning
Samling 7: 12. – 14. mars 2018 / 11. – 13. januar 2020
 • Dag 19: Arbeid med par og familier
 • Dag 20: Endre systemer gjennom terapi
 • Dag 21: Veiledning
Samling 8: 2. – 4. mai 2018 / 6. – 8. mai 2020
 • Dag 22: Utvikle den terapeutiske alliansen, klargjøre og bestemme mål og midler i forskjellige modeller for psykoterapi
 • Dag 23: Forklare rasjonale og bygge forventninger i forskjellige modeller for psykoterapi. Forklare lidelse og intervensjoner for å endre symptomer i forskjellige terapimodeller.
 • Dag 24: Veiledning
Samling 9: 17. – 19. oktober 2018 / 14. – 16. oktober 2020
 • Dag 25:. Det genuine forholdet (real relationship) og empati i forskjellige former for psykoterapi.
 • Dag 26: Terapeutens egen utvikling og målrettet trening.
 • Dag 27: Veiledning
Samling 10: 14. – 16. november 2018 / 11. – 13. november 2020
 • Dag 28: Facilitative interpersonal skills. Å være verbalt flytende, effektivt tilpasse emosjonelle uttrykk, være overbevisende, uttrykke varme og positiv innstilling til pasienten, kommunisere håp og empati, utvikle emosjonelle bånd med pasientene og reparere rifter i alliansen
 • Dag 29: Integrering av komponenter. Koble fellesfaktorer med spesifikke modeller og forskjellige terapeutiske orienteringer.
 • Dag 30: Veiledning
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: