Kildehusets spesialiseringskurs i psykoterapi har et begrenset antall plasser. Ved avbestillinger tett på eller etter kursets start, vil det i praksis ikke være mulig å fylle den ledige plassen som oppstår ved avbestillingen med andre kursdeltakere. Av økonomiske og faglige årsaker er derfor påmelding bindende.

Dette innebærer:

  • Den som melder på forplikter seg ved påmelding til å betale for hele kurset i henhold til betalingsplanen.
  • Avbestillingsfrist er 13. oktober 2018.
  • Ved påmelding etter 13. oktober 2018 har personlig påmeldte (ikke påmeldt av arbeidsgiver) 14 dagers angrerett fra påmeldingsdatoen. Dersom påmeldte ønsker å benytte angreretten, sendes e-post med beskjed “Avmelding på spesialiseringskurs i psykoterapi” til kurs@modum-bad.no innen 14 dager etter påmeldingen. Avmeldingen må i tillegg inneholde deltakerens navn. Ved slik avmelding betaler deltakeren kun for eventuelt gjennomført kurssamling.
  • Ved avmelding etter fristene nevnt over, betaler den som har påmeldt fullt ut for gjennomførte samlinger, uavhengig av om deltaker har deltatt på samlingene, og 50% av kursavgiften for gjenværende samlinger.
  • Fravær som skyldes sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste fritar for betalingsplikt for de(n) samlingen(e) deltakeren derfor ikke får vært med på.
Share Button
  •  

    Våre støttespillere: