Hvilken bakgrunn må jeg ha for å kunne delta på spesialiseringskurset?

For å delta på kurset må du ha norsk autorisasjon som psykolog og du må ha fullført Psykologforeningens fellesprogram.

Hva koster det?

Deltakelse på hele programmet, dvs kurs, egenerfaring og veiledning, koster kr. 10.350,- pr. samling (inkl. lunsj og middag to dager + lunsj dag 3) – totalt kr 103.500,-.
Kun kurs og egenerfaring koster kr 8.360,- pr. samling (inkl. lunsj og middag begge dager) – totalt kr 83.600,-

Må jeg betale hele summen samlet?

Nei, summen deles opp og faktura sendes ut i forkant av hver kurssamling.

Hvor mange samlinger er det?

Det er 10 samlinger, hver samling varer i tre dager.

Hva skjer hvis jeg ikke kan delta på alle samlingene?

For å kunne godkjennes som spesialist må du ha deltatt på alle kursdagene. Dersom du av en eller annen grunn ikke kan delta på alt, vil du måtte ta dagene opp igjen når kurset arrangeres på nytt. Dersom det er mange som mangler kursdager når programmet er ferdig kan det også være aktuelt å arrangere oppsamlingskurs. Dette vil i tilfelle avklares når programmet er ferdig og man har oversikt over et eventuelt behov.

Kan dere ordne overnatting?

Vi kan tilby overnatting:

  • Kr 850,- pr. natt i enkeltrom (inkl. frokost)
  • Kr 650,- pr. person pr. natt i dobbeltrom (inkl. frokost)

Vi vil tilstrebe at alle som ønsker det får enkeltrom, men ved stor pågang kan noen måtte dele rom.

Hvor ligger Modum Bad?

Modum Bad ligger i Vikersund i Buskerud. Veibeskrivelse finner du her.

 Vil praksisen min bli godkjent?

Det er kun Norsk psykologforening som kan godkjenne praksis, dette kan ikke gjøres av Modum Bad. Se beskrivelsen av praksiskravene her.

Dette skriver Psykologforeningen om praksis på sine nettsider:

“Av de totalt 5 årsverkene praksis som psykolog skal minst 4 av årsverkene være i regelmessig praksis innen anerkjente og etablerte psykoterapeutiske metoder. I løpet av de 5 årsverkene skal psykologen arbeide på minst 2 tjenestesteder. Minst 2 av årsverkene må være innen psykisk helsevern eller fra fagfelt med dokumentert ekvivalens til psykisk helsevern, eksempelvis praksis fra rusfeltet eller andre fagfelt hvor man har arbeidet i tverrfaglige team. En må ha erfaring med undersøkelse og behandling av et variert spekter av psykiske lidelser og problemer, inkludert erfaring med alvorlige sinnslidelser og psykotiske tilstander. En må ha arbeidet med et bredt aldersspekter og med begge kjønn. I minst 1 av årsverkene skal psykologen ha jobbet i minimum 20 % med valgt behandlingstilnærming.»

Må jeg velge én psykoterapiretning?

Man må ikke velge en spesifikk terapiretning. Siden forskningen ikke har kunnet identifisere en spesifikk terapiretning som overlegen andre tar programmet  utgangspunkt i å utdanne i faktorer som er tilstede på tvers av retninger, og som sammen informerer om endringsprosesser i mennesker. I tillegg gis det utdanning i forskjellige retninger som har vist seg å ha effekt, og som jobber med konkrete og definerte prosesser i terapi, som man antar kan spille en rolle i endring, så som kognisjon og metakognisjon, affekt m.m. Se gjerne kursets nettside for utfyllende info om disse.

Vil jeg kunne fatte vedtak om tvunget psykisk helsevern?

Opplæring i tvunget psykisk helsevern er ikke innbakt i spesialiteten i psykoterapi. For å få kompetanse i dette må man velge spesialiteten i voksenpsykologi eller barne- og ungdomspsykologi. Arbeidssted kan søke i særlige tilfeller om unntak, slik at personell som ikke har «tvangskompetanse» allikevel kan fatte vedtak. Henvendelse om dette rettes til Norsk psykologforening.

Vil veiledningen min bli godkjent?

For at veiledningen skal bli godkjent må en rekke krav dekkes, og det er psykologforeningen selv som står for godkjenningen av dette (ikke Modum Bad).

Hvilke krav stilles til veiledningen?

I følge kravene til Norsk psykologforening må veiledningen være gitt av psykologspesialist og man må ha minimum 180 timer veiledning i løpet av fordypningsprogrammet (60 timer skal være knyttet til fellesprogrammet som man må ta før man begynner på fordypningsprogrammet, til sammen 240 timer).

40 timer skal være individuell veiledning. Veiledning kan også gis i gruppe. Gruppen består da av maksimum fire psykologer som blir veiledet av en psykologspesialist. Dette er formatet for veiledningen som tilbys av Modum Bad som del av spesialistprogrammet.

For at veiledning skal kunne godkjennes skal man kunne dokumentere veiledning av minst to og opptil flere pågående eller gjennomførte behandlingsprosesser. Det inngås en gjensidig standardkontrakt for veiledning før veiledningen starter og gjøres løpende i veiledningstimene og gjennom veiledningsattest etter endt veiledning. Etter særskilt vurdering av fagutvalget for spesialiteten i psykoterapi kan annen type psykologspesialist godkjennes som veileder hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist.

Hvilke krav stilles til veilederen?

I følge kravene til Norsk psykologforening må veiledningen være gitt av psykologspesialist. Etter særskilt vurdering av fagutvalget for spesialiteten i psykoterapi kan annen type psykologspesialist godkjennes som veileder hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist.

Må jeg ha veiledning hos dere?

Veiledningen som tilbys hos Modum Bad er frivillig, og man trenger ikke ta denne for å delta på spesialiseringsprogrammet. Veiledningen er lagt til slutten av dagen på siste dag av hver samling, slik at man kan dra tidligere fra kurset dersom man ikke ønsker veiledningen. Man må da arrangere hele veiledningen selv. For å få godkjent veiledning av Psykologforeningen må man ha hatt minst to veiledere og hvert av veiledningsforløpene må vare minst 40 timer. Modum Bad tilbyr 40 timer veiledning i løpet av spesialiseringsprogrammet. De resterende 140 timene må hver enkelt sørge for selv.

Hva menes med egenerfaring?

I spesialiteten i psykoterapi kreves minimum 100 timers egenerfaring, forstått som et utvidet læringsfokus på hvorledes egen person er med i den terapeutiske prosess overfor pasienten. Dette gjøres gjennom fokus på empatiutvikling, i forhold til seg selv som person og til andre, sikre god affektiv regulering og støtte, og til refleksiv tenkning. Dette vil kunne gi psykoterapeuten/psykologspesialisten nødvendige forutsetninger for å ivareta seg selv og forhindre utbrenthet. Videre refleksjonsevne fremmer ekspertise og utvikling av relasjonskompetanse uavhengig av valgt behandlingstilnærming. Egenerfaring kommer i tillegg til de obligatoriske 180 timer veiledning, men kan innfris som form av veiledning, egenterapi eller tilsvarende mer tilpasset den enkelte behandlingstilnærming.

I vårt opplæringsprogram tilbyr vi et opplegg for 100 timers egenerfaring som er nært knyttet til spesifikke temaer i kursrekken, nemlig bruk av tilbakemeldingssystemer og facilitative interpersonal skills (FIS). Se kurssiden for mer informasjon.

Hvilket klinisk materiale kan jeg ta med til veiledning og egenerfaring?

Materialet må være fra din pågående praksis. I fire av de fem årene praksisen varer må det gjøres bruk av ”anerkjente og etablerte psykoterapeutiske metoder”. Det betyr at praksis fra flere fagområder vil kunne brukes, herunder terapi med voksne, familier og ungdommer. Når det gjelder praksis med barn, ber vi om at du sender en henvendelse til kurs@modum-bad.no for å få avklart om den vil kunne brukes.

 Hvem gir meg godkjenning som spesialist?

Det er kun Norsk psykologforening som kan gi den endelige godkjenningen.

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: