Tema for kurssamlingen

 • Dag 1: Oversikt over kursprogrammet, introduksjon av forelesere og fagpersoner. Introduksjon til den kontekstuelle modellen.
 • Dag 2: Våke over terapiforløp: bruk av tilbakemeldingssystemer. Den kontekstuelle modellen.
 • [Dag 3: Veiledning]

Læringsmål og -utbytte for kurssamlingen

 • Forstå gjennom hvilke hovedmekanismer psykoterapi virker
 • Få kunnskap om forskning som underbygger hvordan psykoterapi virker
 • Forstå interaksjonen mellom fellesfaktorer og spesifikke faktorer
 • Forstå hvordan tilbakemeldingssystemer virker
 • Få kunnskap om forskningen som støtter bruk av tilbakemeldingssystemer
 • Få kunnskap om integrering av tilbakemeldingssystemer i klinisk praksis
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: