Tema for kurssamling 10

  • Dag 28: Facilitative interpersonal skills. Å være verbalt flytende, effektivt tilpasse emosjonelle uttrykk, være overbevisende, uttrykke varme og positiv innstilling til pasienten, kommunisere håp og empati, utvikle emosjonelle bånd med pasientene og reparere rifter i alliansen
  • Dag 29: Integrering av komponenter. Koble fellesfaktorer med spesifikke modeller og forskjellige terapeutiske orienteringer.
  • [Dag 30: Veiledning]

Læringsmål og -utbytte for kurssamlingen

  • Få kunnskap om terapeutkarakteristikker og -intervensjoner hos effektive terapeuter
  • Få kunnskap om forskningsbakgrunnen for FIS
  • Få forståelse for facilitative interpersonal skills i forskjellige terapiretninger
  • Forstå integrering av fellesfaktorer og spesifikke faktorer
Share Button
  •  

    Våre støttespillere: