Tema for kurssamling 2

 • Dag 4: Kort-tids dynamisk psykoterapi: affekt-fobi terapi
 • Dag 5: Å arbeide med affekt i terapi
 • [Dag 6: Veiledning]

Læringsmål og -utbytte for kurssamlingen

 • Få en grunnleggende forståelse av affekt-fobi terapi
 • Lære å utvikle en kasusformulering med utgangspunkt i affektive konflikter
 • Lære intervensjoner for å arbeide med forsvar, affekt og selv- og andre representasjoner
 • Spesifikke intervensjoner ved depresjon og cluster c personlighetsforstyrrelser
 • Lære om diagnostisering av depressive lidelser og cluster c personlighetsforstyrrelser

Mer om affekt-fobi terapi

Affekt-fobi terapi (AFT) er en kort-tids dynamisk terapi (KTDT) og forstår psykopatologi som en konsekvens av en konflikt mellom affekter.

AFT arbeider spesifikt med tre fenomener i terapi; restrukturering av forsvar og mestringsstrategier, restrukturering av affekt og restrukturering av selv- og andrerepresentasjoner. De tre fenomenene er alle knyttet til en forståelse av dynamikken mellom motstridende affektive krefter.  Motstridende affektive krefter hindrer hensiktsmessige affektive uttrykk, og kan forstås som en fobi for å føle bestemte affekter. Affekter forstås som menneskets primære motivasjonskraft og i AFT eksponeres pasienten for affekten som er knyttet til den fobiske responsen. Eksponeringen arbeider for at pasienten skal tillate at affekten er tilstede, og kan bruke den hensiktsmessig (McCullough-Vaillant 1997; McCullough et al., 2004).

Leichsenring, Klein, og Salzer (2013), Falk Leichsenring, Rabung, og Leibing (2004), og Abbass, Hancock, Henderson, og Kisely (2006) fant bevis for effekten av KTDT for vanlige psykologiske lidelser. For personlighetsforstyrrelser har Abbass, et al. (2008), Winston et al. (1994), McCullough et al. (1991), og Svartberg et al. (2004) funnet bevis som støtter effektiviteten til KTDT. For akse 1-lidelser har Bressi et al. (2010), Driessen et al., (2010), Leichsenring (2001) og Dornelas et al. (2010) funnet støtte for behandling av depresjon, Bressi et al. (2010) for behandling av angstforstyrrelser generelt, Leichsenring et al., (2009) og Salzer et al. (2011) for behandling av generalisert angstlidelse, Milrod et al. (2015) for behandling av panikklidelse, og Abbass, Kisely, & Kroenke (2009) for behandling av somatisering.

Anbefalt lesning

Osborn, Ulvenes, Wampold, McCullough (2014). Creating change through focusing on Affect: affect phobia therapy. In: Nathan C. Thoma & Dean McKay (editors). Working with emotion in cognitive- behavioral therapy.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: