Tema for kurssamling 3

 • Dag 7: Kognitiv atferdsterapi
 • Dag 8: Endring av kognisjoner i terapi
 • [Dag 9: Veiledning]

Læringsmål og -utbytte for kurssamlingen

 • Få en grunnleggende forståelse av kognitiv terapi
 • Lære å utvikle individuell kasusformulering
 • Lære å utfordre og bryte negative tankemønstre og uhensiktsmessig atferd
 • Lære om intervensjoner ved spesifikke diagnosegrupper
 • Lære om diagnostisering av angstlidelser

Mer om kognitiv terapi

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler, ved å endre negative tankemønstre og utforme mer konstruktiv atferd. Undervisningen vil gi en generell innføring i kognitiv terapi, og ta for seg to spesifikke modeller: Kognitiv modell for 1) panikklidelse med agorafobi og 2) sosial angstlidelse.

Den kognitive modellen for panikklidelse har vist seg å ha bedre effekt enn antidepressiva og anvendt avslapning (Clark, 1999). For agorafobi har tilnærmingen vist seg bedre enn veiledet mestring (veiledet eksponering) ved etterundersøkelse (Hoffart, 1998). Den kognitive modellen for sosial angst-lidelse har vist bedre utbytte enn andre behandlinger i høy-kvalitets utfallsstudier (Stangier et al., 2011, Leichsensring et al., 2013). Prosessutfallsstudier har bekreftet virkningsmekanismene i begge modeller på mellom-personer nivå (Smits, 2012).

Anbefalt lesning

Clark, D. M., & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. In R. G. Heimberg, M. Liebowitz, D. Hope, & F. Schneier (Eds.), Social Phobia: Diagnosis, Assessment and Treatment (pp. 69-93). New York: Guilford Press.

Wells, A. (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders. Chichester: Wiley. Kapittel 5: Panic disorder.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: