Tema for kurssamling 4

 • Dag 10: Metakognitiv terapi
 • Dag 11: Endring av bekymring og grubling i terapi
 • [Dag 12: Veiledning]

Læringsmål og -utbytte for kurssamlingen

 • Få en grunnleggende forståelse av metakognitiv terapi
 • Lære å sette opp en metakognitiv kasusformulering
 • Lære teknikker for å arbeide med grubling og bekymring i terapi
 • Spesifikke intervensjoner ved generalisert angstlidelse
 • Lære om diagnostisering av angstlidelser

Mer om metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) er basert på en underliggende transdiagnostisk modell, S-REF modellen (Wells & Matthews, 1996). MCT fokuserer ikke på innhold i kognisjoner, men på pasientens tankestil for eksempel i form av prosesser som grubling og bekymring.

Mange pasienter opplever at de mister kontrollen over tanker og følelser. Oppmerksomheten fokuseres mot det som oppleves som truende eller negativt, noe som kan føre til frykt eller tristhet. Mønsteret omtales i MCT som kognitivt oppmerksomhetssyndrom (KOS) og består av bekymring, grubling, fokusert oppmerksomhet på farer og trusler og uhensiktsmessige mestringsstrategier.

MCT fokuserer på de opprettholdende faktorene som fører til at pasienter velger å gruble og bekymre seg. I MCT utfordres metaantagelser som opprettholder det negative mønsteret (Wells, 2009) og man forsøker å etablere mer hensiktsmessige mestringsstrategier. MCT har dokumentert lovende resultater ved behandling av rekke psykiske lidelser, og studier har vist at tilnærmingen kan være godt egnet for sammensatte lidelser (Nordahl, 2009). MCT har også vist lovende resultater for spesifikke lidelser som generalisert angstlidelse (van der Heiden, Muris, & van der Molen, 2012), depresjon (Wells et al., 2012), PTSD (Wells, Walton, Lovell, & Proctor, 2015), og nylig viste en metaanalyse at MCT virker bedre enn både CBT og venteliste (Normann, van Emmerik, & Morina, 2014).

Anbefalt lesning

Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. The Guilford Press.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: