Tema for kurssamling 5

 • Dag 13: Compassionfokusert terapi
 • Dag 14: Å arbeide med selvmedfølelse og frykt for medfølelse i terapi
 • [Dag 15: Veiledning]

Læringsmål og -utbytte for kurssamlingen

 • Få en grunnleggende forståelse av compassionfokusert terapi
 • Lære å identifisere de forskjellige systemene og lage kasusformulering
 • Lære teknikker for å aktivere alternative reguleringsmekanismer i pasienten
 • Spesifikke intervensjoner ved spiseforstyrrelser
 • Lære om diagnostisering av spiseforstyrrelser

Mer om compassionfokusert terapi

Compassionfokusert terapi (CFT) er en integrativ psykoterapiform som har sitt utspring i nevrovitenskap, evolusjonsteori, tilknytningsteori og affektteori. CFT er utviklet med fokus på mennesker som strever med forhøyet skam og selvkritikk, og har til hensikt å redusere dette, og samtidig utvikle compassion for seg selv og andre. Dette skjer gjennom å aktivere trygghetssystemet i hjernen, regulere ned trusselsystemet og øve opp compassionfokuserte ferdigheter ved hjelp av en rekke øvelser. Disse øvelsene kan ha mye til felles med mindfulness og meditasjon, men man legger oppmerksomheten på det å skulle kjenne seg trygg og rolig. CFT representerer en tilnærming som lett kan integreres i andre tilnærminger.

CFT har blitt anvendt som tilnærming for en rekke psykologiske lidelser, inklusiv schizofreni, depresjon, angst og spiseforstyrrelser. Foreløpige resultater viser bedre effekt enn ingen behandling og tilsvarende effekt som ”treatment as usual” (Leaviss and Uttley, 2014). CFT er en relativt ny tilnærming og forskningsresultatene er inntil videre begrenset.

Anbefalt lesning

Gilbert P (2009). Introducing compassion focused therapy. Advances in Psychiatric Treatment 15, 199–208.

Gilbert P (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology 53, 6–41.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: