Tema for kurssamling 6

 • Dag 16: Eksponerende behandling for PTSD
 • Dag 17: Stabiliserende behandling ved komplekse traumerelaterte tilstander
 • [Dag 18: Veiledning]

Læringsmål og -utbytte for kurssamlingen

 • Generell forståelse av psykologisk traumatisering
 • Utredning og diagnostisering av traumerelaterte tilstander
 • Lære spesifikke teknikker og rammeverk for traume – eksponerende behandling
 • Lære spesifikke intervensjoner for regulering av traumereaksjoner
 • Forståelse og intervensjoner for komplekse traumelidelser og dissosiasjon

Mer om traumebehandling

Traumebehandling er ikke en enhetlig behandlingsform, men både spesifikke intervensjoner og tilpasninger av andre terapimodeller er aktuelt der traumatiske hendelser er en utløsende faktor for psykisk lidelse. De fleste evidensbaserte metoder for behandling av Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD) vektlegger eksponering og bearbeiding av traumeminner, samt endring av traumerelaterte kognisjoner og emosjoner. Slike metoder, som Forlenget Eksponering, Traumefokusert KAT eller EMDR har bedre effekt enn ingen behandling eller ”treatment as usual”(Bisson et al, 2013).

Ved mer komplekse symptombilder er imidlertid effekten ofte mindre (Gerger et al 2014). Traumebehandling som ikke fokuserer på eksponerende bearbeiding av traumeminner har vist seg å kunne ha effekt og være et alternativ, særlig ved mer alvorlige og komplekse tilstander eller når pasienten ikke ønsker eksponerende behandling (Frost et al, 2014; Markowitz, 2015). Slik behandling, ofte omtalt som stabiliserende traumebehandling, vektlegger å arbeide med traumereaksjoner, emosjonsregulering, interpersonlige mønstre og kognitive strategier som pasienten har utviklet, uten å direkte eksponere for traumehendelsene.

Anbefalt lesning

Schnyder, U., & Cloitre, M. (Eds.). (2015). Evidence Based Treatments for Trauma-Related Psychological Disorders. London: Springer.

Courtois, C. A., & Ford, J. D. (Eds.). (2009). Treating Complex Traumatic Stress Disorders: An Evidence-Based Guide. New York: Guilford Press

Tilbake til nåtid (2014). Vikersund: Modum Bad. http://www.modum-bad.no/nettbutikk/detaljer/tilbake-til-naatid/29/6

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: