Tema for kurssamling 8

 • Dag 22: Utvikle den terapeutiske alliansen, klargjøre og bestemme mål og midler i forskjellige modeller for psykoterapi
 • Dag 23: Forklare rasjonale og bygge forventninger i forskjellige modeller for psykoterapi. Forklare lidelse og intervensjoner for å endre symptomer i forskjellige terapimodeller.
 • [Dag 24: Veiledning]

Læringsmål og -utbytte for kurssamlingen

 • Forstå de tre delene av den terapeutiske allianse
 • Få kunnskap om hvordan alliansen bygges og benyttes i forskjellige terapitilnærminger
 • Lære å kjenne igjen alliansebrudd og reparering av alliansebrudd
 • Lære å formidle positive forventninger gjennom behandlingsrasjonale
 • Få kunnskap om placebo og forventning i psykoterapi
 • Lære om å effektivt gi psykoedukasjon
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: