Tema for kurssamling 9

 • Dag 25:. Det genuine forholdet (real relationship) og empati i forskjellige former for psykoterapi.
 • Dag 26: Terapeutens egen utvikling og målrettet trening.
 • [Dag 27: Veiledning]

Læringsmål og -utbytte for kurssamlingen

 • Forstå viktigheten av det genuine forholdet i forskjellige former for psykoterapi
 • Få kunnskap om grunnlaget for og viktigheten av empati
 • Øve på å respondere empatisk i krevende interpersonlige situasjoner i psykoterapi
 • Forstå nødvendige betingelser for å utvikle ekspertise
 • Få kunnskap om forskningsgrunnlaget for å drive målrettet trening generelt og i psykoterapi
 • Få kunnskap om hvordan drive målrettet trening i egen praksis
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: