I gode og onde dager

Ressurshefte og kursopplegg om rus og relasjoner

I “Århundrets kjærlighetssaga” skildrer forfatteren Märta Tikkanens sitt ekteskap med sin alkoholiserte ektemann, Henrik. Hun beskriver sin fortvilelse, angsten, volden, gleden, kjærligheten og hatet. I et avisintervju 28 år etter ektemannens død uttalte hun: -jeg husker for mye til å idealisere ham, men jeg vet likevel at det jeg opplevde var den store kjærligheten. Det preger livet. Har man opplevd den, har man den med seg til man død. Det er faktisk verdt det.

Tikkanen valgte et vanskelig liv med sin Henrik. Og selv om hun sier det var verdt det, skildrer hun i flere av sine bøker store omkostninger ved å leve med en alkoholisert mann. I faglitteraturen dokumenteres hvordan partnere til personer som er rusmiddelbrukere er en utsatt gruppe – både følelsesmessig, sosialt, helsemessig og økonomisk. Det blir beskrevet en virkelighet for familielivet som er preget av benektelse, hjelpeløshet og avmakt, isolasjon, manglende sosial støtte, begrenset rom for å uttrykke følelser og uforutsigbarhet. Det rapporteres om høyt konfliktnivå og dårlige problemløsningsevner. Lidelsene rammer både den som har ruset seg og resten av familien. Halvparten av barna får psykososiale vansker i voksen alder.  Anslagsvis er det 300 000 personer i Norge som er nære pårørende til noen med rusproblemer.

På denne bakgrunn har Modum Bad og Bergen Diakonissehjem utviklet kurset I gode og onde dager – for par berørt av rus. Dette har vært et prosjektarbeid som har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Kurset fikk navnet I gode og onde dager – kommunikasjonskurs for par berørt av rus. Målet var å gi parene enkle redskaper for å kommunisere bedre, og forstå egne samspillsmønstre. Ikke minst var det viktig å åpne opp for å snakke om utfordringer som ofte er tett knyttet til skam og tabuisering, for mange kjenner seg svært alene. Tilbakemeldingene fra kursene bekreftet tydelig verdien av å treffe andre med lignende erfaringer. ”

Sentralt i pilotprosjektet sto en prosjektgruppe med bred sammensetning av fagfolk og brukere. De gode tilbakemeldingene og erfaringene fra dette prosjektet, gjør at Bergen Diakonissehjem og Modum Bad har valgt å bruke betydelige egne midler på å ferdigstille dette ressursheftet som kan brukes av andre fagpersoner og miljøer. Det er psykologspesialist Cecilie Thorsen ved Bergen Diakonissehjem som er faglig ansvarlig og forfatter av ressursheftet. Helle Myrvik ved Modum Bad har vært ansvarlig for produksjonen av heftet og har bearbeidet tekst, struktur og pedagogisk utforming og koordinert prosessen i alle ledd. Grafiske designere har vært Nina T. Olsen og Alexandra Brauchle.

 

Solbjørg Aune Hovde (fra venstre), Cecilie Thorsen og Per Bjørnar Halås har alle vært bidragsytere til kurskonseptet "I gode og onde dager"

Solbjørg Aune Hovde (fra venstre), Cecilie Thorsen og Per Bjørnar Halås har alle vært bidragsytere til kurskonseptet “I gode og onde dager”

Kursopplegget ”I gode og onde dager” er utviklet på grunnlag av kunnskap, forskningsmateriale og tilbakemeldinger fra de 60 parene som har deltatt på kurs i prosjektperioden. Ressursheftet ønsker vi skal være til hjelp både for dem som står midt oppe i utfordringene, og for dem som står på utsiden og skal hjelpe. Heftet kan både brukes som en kunnskapsoppdatering og som en kursmanual.

Dette produktet er et resultat av et samarbeide mellom Modum Bad og Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Disse har stått for hovedfinansieringen av prosjektet, men har fått støtte av Helsedirektoratet

Ressursheftet ”I gode og onde dager” ble lansert på Litteraturhuset i Oslo den 24. januar 2013, der også den svensk-finske forfatteren Märtha Tikkanen var til stede. Tikkanen delte sin sterke historie med tilhørerne. En historie som handler om det stormfulle ekteskapet med Henrik Tikkanen – et forhold sterkt preget av hans alkoholisme.

Ressursheftet til “I gode og onde dager” – samt cd til kurskonseptet finnes på Modum Bads nettbutikk

Ønsker du mer informasjon om dette kurskonseptet, ta kontakt på kurs@modum-bad.no

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: