SAPH: SamarbeidsArena Psykisk Helse


SAPH er en forkortelse for Samarbeids-Arena Psykisk Helse. Dette er en samarbeidsmodell der kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker samarbeider om utvikling av tilbud, prosjekter og deler kompetanse. Med i samarbeidet er også Modum Bad og Viken fylkeskommune. Spesielt er Modum Bads kurs- og kompetansesenter en viktig samarbeidspart. Dette utgjør et unikt samarbeid mellom ulike tilbud og nivåer, lavterskel, spesialisthelsetjeneste og fylkesadministrasjon. Sammen skal vi invitere til dialog og samspill for å utvikle gode tjenester for befolkningen.

For mer informasjon: Les hovedbeskrivelse

Henvendelser kan rettes til koordinator Kristin Garaas Løchen

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: