Tilskudd til å holde PREP-kurs

  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har en tilskuddsordning for samlivstiltak. Frivillige organisasjoner og andre som har som målsetting å støtte opp om, hjelpe og styrke familie- og parforhold, kan blant annet søke om tilskudd til å arrangere PREP samlivskurs. Les mer om retningslinjer og søknadsprosedyrer på direktoratets sider: Samlivstiltak – Bufetat.no

  • PREP-kurs er forhåndsgodkjent av Kristelig Studieforbund og det kan søkes om støtte. Les mer om dette på k-stud.no

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: