Faglig utvikling

 • 15. jun 2021

  Webinar: Kartlegging av traume-relaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D

  En innføring i det internasjonalt anbefalte kartleggingsverktøyet for dissosiasjon – SCID-D i norsk oversettelse. Kurset tilbys nå som webinar. Kursleder er psykiater/PhD Ellen K. K. Jepsen.

  Les mer
 • 24.-25. jun 2021

  Mindfulness og medfølelse – nødvendige kapasiteter å styrke etter traumatisering

  Fagkurs i traumesensitiv mindfulness med forfatterne av boken “Mindfulness og medfølelse – en vei til vekst etter traumer”. Kurssted: Gjestehuset Lovisenberg, Oslo.

  Les mer
 • 25. aug 2021

  Webinar: Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser. Illustrert ved bruk av TADS-I

  En kursdag som går mer i dybden på hvordan arbeide differensialdiagnostisk ved kartlegging av traumerelaterte dissosiative lidelser. Kursleder er psykiater/PhD Ellen K. K. Jepsen.

  Les mer
 • 25.-27. aug 2021

  Bli sertifisert i PREP

  Ønsker du kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv? Ta et opplæringskurs – bli kursleder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

  Les mer
 • 30.-31. aug 2021

  “Hold meg®, slipp meg” – kurslederkurs

  Bli kvalifisert til å holde “Hold meg®, slipp meg” – et unikt kursopplegg som formidler det særegne ved tenåringsalderen til foreldre, og bygger bro mellom tenåringer og foreldre. Kurslederkurset foregår i Oslo.

  Les mer
 • 29. okt 2021

  Modum Bad-konferansen 2021: “På livet løs”

  Selvmordet sett fra utsatte, pårørende og hjelperes perspektiv. Modum Bad-konferansen foregår i Gamle Logen i Oslo.

  Les mer
 • 1.-2. nov 2021

  Innføring i #psyktnormalt

  Innføring og opplæring i #psyktnormalt – undervisningsprogram om psykisk helse for 8. trinn i ungdomsskolen.

  Les mer
 • 24.-26. nov 2021

  Bli sertifisert i PREP

  Ønsker du kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv? Ta et opplæringskurs – bli kursleder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

  Les mer
 • 6.-7. des 2021

  Par-sjekk opplæringskurs

  Bli kvalifisert og sertifisert til å avholde Par-sjekk – et forskningsbasert konsept som hjelper par til innsikt og inspirasjon for parforholdet.

  Les mer
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: