Behandling av spiseforstyrrelse med eller uten traume – hva virker?

Kognitiv eller medfølelsesfokusert psykoterapi?

21. – 22. januar 2015 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme:
  • Dag 1: Kurset varer fra kl. 09.30 til 16.30. Registrering fra kl. 09.00.
  • Dag 2: Kurset varer fra kl. 09.00 til 15.30.
 • Pris: Kr. 4500,- (inkl. lunsj begge dager og middag dag 1)
 • Påmelding er bindende. Ved avmelding senere enn 17. desember 2014 belastes hele kursavgiften.

Ved å delta på dette kurset vil du:

 1. Få en grunnleggende forståelse av kognitiv terapi og medfølelsesfokusert terapi
 2. Lære om de viktigste terapeutiske prinsippene i de ulike behandlingsmodellene via øvelser og gruppearbeid

Foreleserne vil holde workshops hver for seg, og også holde plenumsforedrag sammen for å avklare likheter, forskjeller mellom de ulike terapiformene og hvilken terapi som passer for hvem til hvilken tid.

Kognitiv terapi er en veletablert behandlingsform for spiseforstyrrelser som har god effekt for ca 50% av pasientene. Av denne betydning er det viktig å kjenne til det teoretiske grunnlaget for denne terapiformen og lære seg de grunnleggende terapeutiske ferdighetene. Med tanke på at det imidlertid fortsatt er 50 % av pasientene som ikke har effekt av kognitiv terapi, er det viktig å tilegne seg kunnskap om andre terapiretninger. Medfølelsesfokusert terapi (Compassion-Focused Therapy) er en relativt ny terapiform som foreløpig har svært lovende resultater ved behandling av flere psykiske lidelser. Man kan tenke seg at pasienter med spiseforstyrrelser og traumeproblematikk vil i særdeles stor grad ha utbytte av denne terapiformen, da den tar sikte på å redusere skam og selvkritikk og øke medfølende kapasitet.

Ken goss

Ken Goss (D.Psy.) er klinisk psykolog og leder av  Coventry Eating Disorders Service i England. Han har over 20 års erfaring med å arbeide med pasienter med spiseproblemer og -forstyrrelser. Han har publisert en rekke artikler, bokkapitler og bøker hvor hovedtema er skam og medfølelse. Han har arbeidet tett med arkitekten bak Medfølelsesfokusert terapi, Paul Gilbert, i mer enn 20 år.

 

 

 

Professor Glenn WallerGlenn Waller er professor i klinisk psykologi på Sheffield Universitet. Hans forskning omhandler spiseforstyrrelsens psykopatologi og kognitiv behandling av spiseforstyrrelser. Han har arbeidet som klinisk psykolog i flere tiår og publisert en rekke artikler på spiseforstyrrelser (over 200 peer-reviewed artikler, 20 bok-kapitler og to bøker), og presentert på en rekke internasjonale konferanser. Han er assosiert redaktør for International Journal of Eating Disorders, og styremedlem av Academy of Eating Disorders.

 

Målgruppe for kurset:
Leger, psykologer, psykoterapeuter, ansatte innen psykisk helse, alle med interesse for behandling av spiseforstyrrelser, kognitiv terapi og medfølelsesfokusert terapi.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 14 timer for spesialistenes videre- og etterutdanning innen allmennmedisin,  Norsk psykologforening som 14 timers vedlikeholdsaktivitet, Norsk Sykepleierforbund meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 14 timer og Norsk Ergoterapeutforbund med 14 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist innen Psykisk helse. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

Ønsker du å overnatte?

Vi kan tilby overnatting for deltakere på dette kurset. Ved Institutt for sjelesorg kan du overnatte i rolige og vakre omgivelser, i gangavstand til kurslokalet. Standarden er enkel, men koselig. Pris for enkeltrom og frokost er kr. 900,-. Kryss av for JA til ønske om overnatting på påmeldingsskjemaet hvis dette er aktuelt for deg. Du kan lese mer om Institutt for sjelesorg her.

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: