Endringsprosesser og ledelse

Hvordan redusere motstand, fremme effektivitet og trivsel for deg og dine ansatte med (selv)medfølende ledelse?

Torsdag 11. juni 2015 på Kildehuset, Modum Bad

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: 1750,- kr inkl. enkel lunsj.
 • Ved avmelding senere enn tre uker før kursdato belastes hele kursavgiften.

Ved å delta på dette kurset vil du få:

 • Økt forståelse for ulike reaksjonsmønstre som fremkommer ved endringsprosesser
 • Økt kunnskap om hvordan slike reaksjonsmønstre kan lede til konsekvenser for bedrifters drift og målsetting
 • Grunnleggende innføring i (selv)medfølelse som verdisyn for å fremme konstruktive prosesser hos en selv og andre, privat og profesjonelt
 • Praktisk gjennomgang av hvordan valg av medfølende holdnings – og handlingsmønstre kan endre destruktive endringsprosesser over tid

Endring og endringsvillighet er uunngåelig for mennesker – ikke minst i arbeidslivet. Vi har imidlertid ofte en tendens til å ville opprettholde status quo og forbli i våre komfortsoner. Når forandringer skjer vil det oppleves ulikt og sette i gang ulike mestringsstrategier hos arbeidstakere og ledere.

I enhver virksomhet eller bedrift er det noen som reagerer på endringer på mer utfordrende måter enn andre. Det kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte, for arbeidsteamet og for bedriften. Utfordrende atferd er ofte basert på opplevelse av utrygghet, selvusikkerhet og uklare forventninger. En kontekst preget av medfølende ledelse vil kunne

 • redusere angst og usikkerhet
 • fremme opplevelse av mestring og kontroll
 • øke effektivitet, trivsel og glede på jobb
 • bidra til å redusere sykefravær

Raushet og vennlighet kan altså være en nøkkel til fremgang.

Målgruppe: Mennesker med personalansvar, i leder- og mellomlederposisjoner, og i HR-bransjen.

Lene Berggraf170812UTL16438Kursledere er psykolog Lene Berggraf og psykologspesialist KariAnne Vrabel. De har begge doktorgrad i klinisk psykologi og er særlig opptatt av hva som skaper positiv endring. De er erfarne og inspirerende formidlere og kursholdere.

 

 

 

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet og Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin og 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri. Det er videre godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer, Norsk Ergoterapeutforbund med 7 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse, Arbeidshelse og Folkehelse, og Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 6 timer.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: