Følelsenes ABC

Grunnleggende kunnskap om følelser, følelsesregulering og -håndtering i terapi og tidlig intervensjon

Onsdag 8. november 2017 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 10.00-16.00. Registrering fra kl. 9.30
 • Kursavgift: 1950,- inkl. enkel lunsj
 • Utvidet frist for påmelding: 5. november
 • Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 18. oktober, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

Tilbudet gjelder ved påmelding av tre personer med samme fakturaadresse. Skriv 3 for 2 i “annet”-feltet.

Gjennom den såkalte ”emosjonelle revolusjon” møtes ulike psykologifaglige tradisjoner i en ny interesse for forskning på og forståelse av følelser. Vi ser ikke lenger på følelser som irrasjonelle. De er dypt logiske, bærer med seg informasjon og har sin egen hukommelse.

Dette kurset vil gi grunnleggende kunnskap om følelser, følelsesregulering og -håndtering i terapi og tidlig intervensjon. Tema som vil bli belyst:

 • Hvordan differensiere mellom ulike følelser?
 • Hvordan utvikle språk for følelser?
 • Myndiggjøring, følelser og indre objekter
 • Følelser og eksistensielle temaer, livshistorie og meningsdannelse

Det blir også gitt teoretisk og praktisk innføring i redskaper til regulering av og refleksjon over følelser: Mindfulness, mentalisering og metarefleksjon

GryStålsettKursholder Gry Stålsett er spesialpsykolog/PhD og har jobbet ved Modum Bad i drøyt 20 år. Hun har drevet behandling, forskning, veiledning, fagformidling og pasientundervisning. Hun har doktorgrad i eksistensiell behandling av tilbakevendende depresjon.

 

 

 

Målgruppe for kurset er helsepersonell, behandlere i førstelinjetjeneste og andre med interesse for kunnskap om følelsesbevissthet og -håndtering.

Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer, Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet, Den norske Legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri, og Norsk Ergoterapeutforbund med 7 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist inne Allmennhelse, Psykisk helse og Folkehelse. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Viser til reglement for godkjenning på Presteforeningens nettside. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer.

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: