AVLYST: Hvordan forstå og møte mennesker med gjentatte traumeerfaringer?

Kurset er avlyst – vi håper å kunne komme tilbake med ny dato når situasjonen tillater det

  • Torsdag 14. mai 2020 på Kildehuset, Modum Bad
  • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
  • Kursavgift: Kr. 1950,- (inkl. lunsj, frukt, kaffe/te)
  • Utvidet frist for påmelding: 23. april 2020.
    Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 23. april, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
  • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.

Har du noen gang stått ovenfor et menneske som sitter fast i følelser og reaksjoner etter gjentatte traumehendelser i oppvekst, eller har du hatt mistanke om at dette kan være tilfelle? Slike opplevelser vil i mange tilfeller medføre sammensatte vansker og utfordringer i hverdagen. Mange kan kjenne på usikkerhet i møte med disse menneskene og deres reaksjonsmønstre. Og ikke minst kan man kjenne på usikkerhet med tanke på hva som kan være hjelpsomt.

Dette kurset tar sikte på å sette deg i stand til å forstå hva det vil si å leve med ettervirkninger av traumeerfaringer i oppvekst. Det vil også gi økt kunnskap om hvordan du kan møte og være til hjelp for mennesker som har slike erfaringer. Du vil spesielt få kjennskap til måter å regulere et overaktivert nervesystem på, slik at personen det gjelder kan bli i stand til å gå på skole, komme i jobb eller motta annen nødvendig hjelp.

Kurset vil ha en praktisk tilnærming.

 Kursledere:

Oddrun Solberg er psykologspesialist og jobber på avdeling for traumelidelser ved Modum Bad. For tiden er hun med i et forskningsprosjekt ved avdelingen knyttet opp mot kompleks PTSD. Hun har videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi og i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Hun har tidligere erfaring fra felt som spiseforstyrrelser og rus, samt jobbet i flere år med et arbeidspsykologisk fokus. Fra tidligere har hun teologiutdannelse, og arbeidet i flere år innenfor dette feltet.

 

 


Karine Frost er psykologspesialist og teamleder ved avdeling for traumelidelser ved Modum Bad. Hun har videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi og har gjennomført andre utdanningsforløp med fokus på komplekse traumelidelser. Hun har tidligere jobbet med rus og psykiske lidelser, psykoselidelser og ved allmennpsykiatrisk døgnpost.

 

 

 

Målgruppe:
Fagkurs for hjelpere i primærhelsetjeneste, sosial og omsorg, skole/utdanning, skolehelsetjeneste, NAV, bemanning, attføring, frivillig sektor og andre interesserte.

 

Meritterende:
Det blir søkt om godkjenning av kurset som meritterende hos Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Ergoterapeutforbundet og Fagforbundet.

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: