Fysisk aktivitet integrert i behandling?

Helsesport i bevegelse mellom miljøterapi og medisiner

Hvordan integrere fysisk aktivitet i tverrfaglig behandling av psykiske lidelser?

 • Torsdag 24. august 2017 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt
 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Kursavgift: 1950,- kr inkl. enkel lunsj
 • Utvidet frist for påmelding: 21. august. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 7. august, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris

rtVi er skapt til bevegelse. Regelmessig fysisk aktivitet forebygger og reverserer en rekke sykdommer og lidelser. I tillegg kan fysisk aktivitet som metode gi flere indirekte effekter som påvirker følelser, relasjoner og søvn.

Fysisk aktivitet er virksom behandling ved noen psykiske lidelser. Effekten er best dokumentert ved milde til moderate former for depresjoner, ved noen av angstlidelsene, ved spiseforstyrrelser, ved misbruk eller avhengighet av rusmidler og ved schizofreni. Fysisk aktivitet kan med fordel kombineres med andre former for behandling, men også benyttes som eneste tiltak.

På programmet:

 • Medisiner og fysisk aktivitet: Kan fysisk aktivitet erstatte medisiner og hvorfor er fysisk aktivitet relevant for pasienter som bruker medisiner, er spørsmål som belyses av Egil W. Martinsen, psykiater og professor ved UiO.
 • ”Hæ?! Er konkurranse tabu?”:  Bettina Jevne, mastergradsstudent i sosialantropologi ved UiO, presenterer sine observasjoner og betraktninger om ”Kroppen i terapi”, der helsesport og psykoterapi møtes i behandling av psykiske lidelser.
 • “Spring, Sissel!” Fra 0-1000 med traumer og angst. Fra et pasientperspektiv: Sissel Aadne Hansen, tidligere pasient ved Modum Bad, i samtale med Åse-Lill Ranvik Iversen, psykiatrisk sykepleier ved avdeling for traumelidelser, Modum Bad.
 • Videoanalyse og fremstilling av praktiske økter presenteres av helsesportspedagog Marita Storholt ved Modum Bad.
 • Snu mønstre – nye erfaringer! Erfaringer og innspill på hvordan jobbe miljøterapeutisk før, under og etter fysisk aktivitet, og betraktninger rundt miljøterapeutens rolle og tilnærming – Hilde Reistad Hunstad og Wenche Valdes (psykiatriske sykepleiere ved avdeling for angstlidelser, Modum Bad).
Målgruppe for kurset:

Personell som arbeider eller ønsker å arbeide med fysisk aktivitet som del av behandlingen i kommunehelsetjenesten, i primærhelsestjenesten, DPS, aktivitetssentre, helsesports – og idrettspedagoger.

Meritterende:

Kurset er godkjent av

 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
 • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse
 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri

Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: