“Hold meg®, slipp meg” – kurslederkurs

Bli sertifisert som kursleder for et unikt kursopplegg som formidler det særegne ved tenåringsalderen til foreldre, og bygger bro mellom tenåringer og foreldre

Få tilgang til kurskonsept og -materiell

Kurset gir økt kunnskap innenfor ulike temaer av samhandling og kommunikasjon i denne fasen av familielivet. Det gis innføring i rollen som kursleder, gjennomføring av kurset og ungdomsintervjuet samt bruk av kursmaterialet for å etablere tilbudet i lokalmiljøet.

 • Kursdato: Tirsdag 25. og onsdag 26. januar 2022
 • Kurssted: Kildehuset, Modum Bad, Vikersund
 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 10.00 til 17.00 med registrering fra kl. 9.30 første dag, og fra kl. 09.00 til 16.00 andre dag.
 • Kursavgift: Kr. 5.900,- (inkl. lunsj, frukt, kaffe/te) 
 • Frist for påmelding er 3. januar.  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 3. januar, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Begrenset antall plasser: 24 deltakere
 • OBS! Forbehold: Vi tar forbehold om at smittesituasjonen tillater at kurset gjennomføres ved fysisk oppmøte. Kurset vil ikke bli gjennomført digitalt, men påmeldte vil bli sikret plass når kurset kan gjennomføres.

Målgruppe: Kurslederkurset er for fagpersoner som arbeider med unge og deres familier.

Krav til utdanning: Minimum tre års høgskole- eller universitetsutdanning der formell relasjonskompetanse er en integrert del av studiets innhold, som f.eks. innen helse- og sosialfag, psykologi, pedagogikk.


“Hold meg®, slipp meg” er et forebyggende tilbud som støtter tenåringsfamilien i omstillingsfasen mellom barn og ungdom. Det er et interaktivt kursopplegg som bygger på en tilknytningsbasert relasjonsforståelse og emosjonsfokusert terapi (EFT). Konseptet er evidensbasert og utviklet av Dr. Sue Johnson. Tilbudet gis i mange land og i Norge er kurset tilpasset norske forhold med støtte fra Bufdir. Godt over 100 familier har deltatt siden tilretteleggingen startet i 2016.

Kursopplegget gir familier en unik anledning til å finne ut av hvordan de bedre kan forstå hverandre, ta hensyn til og støtte hverandre

Kurset er utviklet for å bidra til og styrke gjensidig tillit og kommunikasjon

 • Kurset er et generelt forebyggende kurs som også kan tilpasses familier med deltidsforeldre, fosterfamilier, familier med ulike utfordringer.
 • Familiekurset gjennomføres i en periode på 4-5 uker der foreldre møtes til fire samlinger à 2,5 time.
 • Kursleder møter tenåringen til et ungdomsintervju, og avtaler tilbakemelding til foreldrene. Kurset avsluttes med tilbud om familiesamtale for styrking og utvikling av familiebåndene.            

 

Klikk på bildet for informasjonsvideo

 

 

Kurslederkurset omfatter:

 • Bakgrunn og teoretisk forankring
 • Kursets struktur og innhold
 • Forutsetninger for lokal gjennomføring
 • Tverrfaglige drøftinger og mulighetsanalyser for etablering av lokale kurs

Opplæringen foregår over to dager som gjennomføres mest mulig likt strukturen i familiekurset. Det betyr en integrering av teori, film, diskusjon, erfaringsdeling og øvelser.

Dag 1 konsentreres om kurselementene som hjelper foreldrene til å forstå samspillssyklusen i familien med utgangspunkt i eget og tenåringens perspektiv.

Dag 2 brukes til gjennomgang og praktisering av dialogisk-orienterte elementer i familiekurset. Siste del tar for seg forutsetninger for planlegging, administrering og gjennomføring av lokale kurs.


Christopher Knill

Kursleder Christopher Knill

Cand.ped.spec. Sertifisert EFT veileder og parterapeut, familieterapeut, psykoterapeut NFIT.


Meritterende

Kurset er godkjent av

 • Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 12 timer til bruk i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

Kurset arrangeres med støtte fra Tone Bergesens stiftelse

 

Få med deg det som skjer på Modum Bads kurs- og kompetansesenter
Registrer deg her og få vårt nyhetsbrev!

NYHETSBREV fra Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Ja takk, jeg vil ha informasjon og kurstilbud fra Modum Bad
Share Button

Påmelding

 •  

  Våre støttespillere: