“Hold meg®, slipp meg” – kurslederkurs (kun for SAPH)

Bli kvalifisert til å holde et forebyggende kurs for familier med tenåringer
OBS! Dette kurset er reservert for ansatte i SAPH-kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker

KURSET ER FULLTEGNET

Få tilgang til kurskonsept og -materiell

 • Kursdato: Mandag 31. august og tirsdag 1. september 2020
 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 8.30 til 15.30 begge dager.
 • Kurssted: Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, Vikersund
 • Bindende påmelding: Frist for påmelding er 10. august.  
 • Begrenset antall plasser: 24 deltakere

Kurslederkurset er for fagpersoner som arbeider med unge og deres familier. Dette kurset er kun for ansatte i SAPH-kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker. Åpent kurs arrangeres 14. – 15. september i Oslo

Deltakeren vil få innsikt i og forståelse for “Hold meg®, slipp meg”-kurset for å kunne jobbe videre med etablering av programmet blant tenåringsfamilier i lokalmiljøet.

I kurslederkurset skal vi

 • Gjennomgå bakgrunnen og ideene “Hold meg®, slipp meg” bygger på
 • Informere om hvordan og hvorfor kurskonseptet har utviklet seg som det har gjort i Norge
 • Gi en forståelse for kursramme og – innhold
 • Beskrive og belyse de vesentlige elementene i oppbyggingen av kurset
 • Dele erfaringer og opplevelser fra kursets innhold
 • Gjennomgå forutsetninger for å kunne gjennomføre kurset
 • Invitere til drøftinger og utvekslinger med utgangspunkt i de ulike sammenhengene deltakerne jobber innenfor

Undervisningsmetoder

 • Korte forelesningsøkter støttet av lysbilder og videosnutter fra praksis
 • Plenumsutvekslinger
 • Praktisk gjennomgåelse av elementene i kurset
 • Øvelser og billedreiser
 • Arbeid i plenum, parvis og i smågrupper

Kurset arrangeres med støtte fra Tone Bergesens stiftelse


Christopher Knill

Kursleder Christopher Knill

Cand.ped.spec. Sertifisert EFT veileder og parterapeut, familieterapeut, psykoterapeut NFIT.


På programmet for dag 1:

Gjennomgå kurselementer som hjelper foreldrene til å forstå samspillssyklusen hjemme med utgangspunkt i både deres og tenåringens perspektiv.

 • Introduksjon til og oversikt over Hold meg®, slipp meg-kurset
 • Gjennomføring av første kurssamling: Foreldreperspektivet på samhandling og kommunikasjon hjemme
 • Gjennomføring av andre kurssamling: Tenåringens perspektiv på samhandling og kommunikasjon hjemme
 • Om ungdomsintervjuet. Introduksjon – forutsetninger. Gjennomgåelse av intervjuet. Praksis i gjennomføring
 • Introduksjon til tredje kurssamling: Betydning av foreldrenes egne erfaringer fra tenåringstiden for forståelsen for samspill i familien

På programmet for dag 2:

Gjennomgå og øve på bruken av dialogisk-orienterte elementer i kurset med familien, samt forutsetninger for administrasjon og gjennomføring av kurset.

 • Gjennomføring av tredje kurssamling: Om tilbakemelding/oppfølging etter ungdomsintervjuet. Endring i perspektiver og samspill i familien
 • Om familiesamtalen. Formål, struktur og gjennomføring
 • Gjennomføring av fjerde kurssamling: Om å opprettholde og videreutvikle det gode samspillet. Dialog med og veiledning av enkelte familier
 • Kursadministrasjon og logistikk
 • Videre oppfølging av deltakerne

Meritterende

Kurset er godkjent av

 • Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 12 timer til bruk i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

Vi avventer svar på søknad om godkjenning av kurset som meritterende hos Ergoterapeutforbundet og Fagforbundet.

Hva er et “Hold meg®, slipp meg”-kurs?

Samtaler om samhørighet

 • Et kurstilbud for foreldre til tenåringer i løsrivningsfasen
 • Kursopplegget gir familier en unik anledning til å finne ut av hvordan de bedre kan forstå, ta hensyn til og støtte hverandre
 • Kurset skal bidra til, og sikre gjensidig tillit og kommunikasjon
 • Utviklet i USA med utgangspunkt i Emosjonsfokusert tilnærming. Tilrettelagt og utprøvd i Norge med støtte fra Bufdir
 • Fire samlinger i løpet av 4-5 uker
 • En individuell samtale med tenåringen: «Ungdomsintervju»
 • Foreldrene får tilbakemelding avtalt med tenåringen
 • Hver familie får tilbud om en samtale der tenåringen, foreldre og eventuelle søsken møtes for å rydde i misforståelser og legge til rette for å styrke kommunikasjonen i familien

 

 

 

 

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: