“Hold meg®, slipp meg” – kurslederkurs

Bli kvalifisert til å holde et forebyggende kurs for familier med tenåringer

Få tilgang til kurskonsept og -materiell

 • Kursdato: Mandag 14. – tirsdag 15. september 2020
 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.00 til 16.00 begge dager. Registrering fra kl. 8.30 på mandag
 • Kurssted: Thon Hotel Slottsparken, Wergelandsveien 5, 0166 Oslo
 • Kursavgift: Kr. 4250,- inkl. kursmateriell og lunsj/kaffe/te
 • Bindende påmelding: Frist for påmelding er 24. august.  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 24. august, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Begrenset antall plasser: 24 deltakere
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.

Kurslederkurset er for fagpersoner som arbeider med unge og deres familier.

Deltakeren vil få innsikt i og forståelse for “Hold meg®, slipp meg”-kurset for å kunne jobbe videre med etablering av programmet blant tenåringsfamilier i lokalmiljøet.

I kurslederkurset skal vi

 • Gjennomgå bakgrunnen og ideene “Hold meg®, slipp meg” bygger på
 • Informere om hvordan og hvorfor kurskonseptet har utviklet seg som det har gjort i Norge
 • Gi en forståelse for kursramme og – innhold
 • Beskrive og belyse de vesentlige elementene i oppbyggingen av kurset
 • Dele erfaringer og opplevelser fra kursets innhold
 • Gjennomgå forutsetninger for å kunne gjennomføre kurset
 • Invitere til drøftinger og utvekslinger med utgangspunkt i de ulike sammenhengene deltakerne jobber innenfor

Undervisningsmetoder

 • Korte forelesningsøkter støttet av lysbilder og videosnutter fra praksis
 • Plenumsutvekslinger
 • Praktisk gjennomgåelse av elementene i kurset
 • Øvelser og billedreiser
 • Arbeid i plenum, parvis og i smågrupper

Kurset arrangeres med støtte fra Tone Bergesens stiftelse


Christopher Knill

Kursleder Christopher Knill

Cand.ped.spec. Sertifisert EFT veileder og parterapeut, familieterapeut, psykoterapeut NFIT.


På programmet for dag 1:

Gjennomgå kurselementer som hjelper foreldrene til å forstå samspillssyklusen hjemme med utgangspunkt i både deres og tenåringens perspektiv.

 • Introduksjon til og oversikt over Hold meg®, slipp meg-kurset
 • Gjennomføring av første kurssamling: Foreldreperspektivet på samhandling og kommunikasjon hjemme
 • Gjennomføring av andre kurssamling: Tenåringens perspektiv på samhandling og kommunikasjon hjemme
 • Om ungdomsintervjuet. Introduksjon – forutsetninger. Gjennomgåelse av intervjuet. Praksis i gjennomføring
 • Introduksjon til tredje kurssamling: Betydning av foreldrenes egne erfaringer fra tenåringstiden for forståelsen for samspill i familien

På programmet for dag 2:

Gjennomgå og øve på bruken av dialogisk-orienterte elementer i kurset med familien, samt forutsetninger for administrasjon og gjennomføring av kurset.

 • Gjennomføring av tredje kurssamling: Om tilbakemelding/oppfølging etter ungdomsintervjuet. Endring i perspektiver og samspill i familien
 • Om familiesamtalen. Formål, struktur og gjennomføring
 • Gjennomføring av fjerde kurssamling: Om å opprettholde og videreutvikle det gode samspillet. Dialog med og veiledning av enkelte familier
 • Kursadministrasjon og logistikk
 • Videre oppfølging av deltakerne

Meritterende

Kurset er godkjent av

 • Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 12 timer til bruk i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

Vi avventer svar på søknad om godkjenning av kurset som meritterende hos Ergoterapeutforbundet og Fagforbundet.

Hva er et “Hold meg®, slipp meg”-kurs?

Samtaler om samhørighet

 • Et kurstilbud for foreldre til tenåringer i løsrivningsfasen
 • Kursopplegget gir familier en unik anledning til å finne ut av hvordan de bedre kan forstå, ta hensyn til og støtte hverandre
 • Kurset skal bidra til, og sikre gjensidig tillit og kommunikasjon
 • Utviklet i USA med utgangspunkt i Emosjonsfokusert tilnærming. Tilrettelagt og utprøvd i Norge med støtte fra Bufdir
 • Fire samlinger i løpet av 4-5 uker
 • En individuell samtale med tenåringen: «Ungdomsintervju»
 • Foreldrene får tilbakemelding avtalt med tenåringen
 • Hver familie får tilbud om en samtale der tenåringen, foreldre og eventuelle søsken møtes for å rydde i misforståelser og legge til rette for å styrke kommunikasjonen i familien

 

 

 

 

 

 

Få med deg det som skjer på Modum Bads kurs- og kompetansesenter
Registrer deg her og få vårt nyhetsbrev!

NYHETSBREV fra Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Ja takk, jeg vil ha informasjon og kurstilbud fra Modum Bad
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: