Hva virker i psykoterapi – og hvordan?

Hvordan integrere metodespesifikke og generelle terapifaktorer?

7. mai 2014 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra 9.00.
 • Kursavgift: Kr. 1500,- inkl. enkel lunsj.
 • Frist for påmelding er 28. april 2014. Ved avmelding etter 11. april belastes hele kursavgiften.

Debatten mellom de som fremhever nødvendigheten av spesifikke behandlinger for spesifikke diagnoser og de som hevder at generelle faktorer er det som i hovedsak bidrar til at psykoterapi virker effektivt, har pågått lenge. Den har distrahert oss fra å øke forståelsen vår for hvordan psykoterapi virker, sier professor Bruce E. Wampold. I dette kurset vil han derfor presentere en modell som integrerer generelle faktorer med spesifikke behandlingsprotokoller. Denne modellen er basert på relasjonelle faktorer og vil bli illustrert både med kliniske eksempler og støttende forskningsfunn.

Kurset belyser problemstillinger som:

 • Hva er ”generelle faktorer” i psykoterapi?
 • Hva finnes av forskningsevidens for at psykoterapi virker?
 • Hvordan samvirker generelle faktorer og spesifikke ingredienser?
 • Hvilken rolle spiller terapeutens egenskaper, væremåte og handlingsvalg?
 • Spiller det noen rolle hvilken terapeutisk modell man benytter?
 • Hva er en effektiv terapeut?

Psykologstudent og Phd-stipendiat Pål Ulvenes.Kursleder Bruce E. Wampold (Ph.D) er professor i klinisk psykologi ved University of Wisconsin – Madison, og forskningsleder ved Modum Bads Forskningsinstitutt. Han beskrives i Tidsskrift for Norsk Psykologforening som en av de fremste psykoterapiforskerne i verden og mottok nylig tittelen æresdoktor ved Stockholms universitet for sin forskning på metodiske og teoretiske spørsmål om effekten av psykoterapi. Hans kontekstuelle modell er beskrevet i boken ”The Great Psychotherapy Debate: Models, Methods, and Findings”. Les mer om Wampold her.

Kurset holdes på engelsk.

 

 • Målgruppe for kurset er terapeuter, forskere og andre som interesserer seg for psykoterapi og psykoterapiforskning.
 • Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri og av Norsk psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet. Det er godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer.
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: