Hvordan behandle komplekse angstlidelser?

12. juni 2014 i Modum Bads festsal – avholdt

 • Fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra 9.00.
 • Kursavgift kr. 1500,- inkludert enkel lunsj.
 • Utvidet påmeldingsfrist er 23. mai. Ved avmelding etter 21. mai belastes hele kursavgiften.

Angstlidelser – vanlig og sammensatt

Angstlidelser er blant de vanligste formene for psykiske lidelser. Vi snakker om en rekke ulike angstlidelser, som:

 • Sosial fobi
 • Panikklidelse – med og uten agorafobi
 • Generalisert angstlidelse
 • Post-traumatisk stresslidelse

Til tross for at disse angstlidelsene er klassifisert som egne diagnostiske kategorier, er det høy grad av komorbiditet mellom dem. Det betyr at det ofte er slik at personer som diagnostisk fyller kriteriene for én angstlidelse, samtidig fyller kriteriene for flere. Det viser seg også at de fleste angst-pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, har sammensatte angstlidelser.

Transdiagnostisk behandling av komplekse angstlidelser

Manualbaserte behandlingsformer for angstlidelser, som for eksempel kognitiv atferdsterapi, er i stor grad utarbeidet og tilpasset for behandling av spesifikke diagnoser.  Dette kan være problematisk når de fleste pasientene har sammensatte, komplekse angstlidelser.  Imidlertid er det identifisert en rekke spesifikke prosesser som er felles på tvers av de ulike lidelsene. Det er også utviklet transdiagnostiske behandlingsformer som kan ta høyde for den høye graden av komorbiditet. Dette kurset tar sikte på å lære klinikere hvordan de kan arbeide med transdiagnostiske prosesser i terapi, og hvordan en transdiagnostisk forståelse kan være særdeles nyttig ved komplekse angstlidelser.

Kursets innhold

Deltagerne vil få en introduksjon til sentrale kjennetegn ved ulike angstlidelser, med hovedvekt på fellestrekk på tvers av diagnosene. De vil deretter få undervisning om hvordan de kan arbeide terapeutisk med komplekse angstlidelser. Det vil bli presentert en kasusformulering som kan gi grunnlag for behandlingsintervensjoner, samt gitt innføring i transdiagnostiske behandlingsformer og metakognitiv terapi. Undervisningsformer vil være forelesninger, videoillustrasjoner og rollespill.

 • Målgruppe: Behandlere i psykisk helsevern. Psykologer/psykiatere og psykiatriske sykepleiere.
 • Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning innen psykiatri, Norsk Psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet, og Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 7 timer.

Sverre Urnes JohnsonKursholder Sverre Urnes Johnson er utdannet psykolog. Han er for tiden ansatt som Ph.d-kandiat ved Universitet i Oslo og Modum Bad i prosjekt dobbeltkompetanse. Johnson har ansvar for en randomisert kontrollert studie som sammenligner effekten av henholdsvis metakognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi ved behandling av komplekse angstlidelser. Johnson har gjennomført en tre- årig utdannelse i metakognitiv terapi i Manchester og har selv bred erfaring med behandling av angstlidelser. Han er leder i Norsk Forening for Metakognitiv terapi. I tillegg til å drive egen praksis, foreleser han også om behandling av angstlidelser ved Universitet i Oslo.

Les mer om Urnes Johnsons forskning her.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: