I det lange løp …

Miniseminar på Litteraturhuset i Oslo fredag 16. oktober 2015 kl. 9.00 – 11.00

Modum Bad sto i 1997-2002 bak en større undersøkelse om hverdagsliv og samliv i 17 familier med funksjonshemmede barn. Undersøkelsen ble gjennomført av K. T. Rogne og B. J. Hareide. 15 år senere har Rogne og Hareide gjort en oppfølgingsundersøkelse i 11 av disse familiene. Undersøkelsen gir en unik informasjon om hva som skjer i det lange løp.

 • Hva har det gjort med familien, og med parforholdet?
 • Hvordan har det vært å gi slipp når ungdommene skal over i egen bolig?
 • Hvordan har samarbeidet vært med hjelpeinstansene?
 • Hvilke erfaringer finner foreldrene det nyttig å dele med andre?

Innleder: advokat Geir Lippestad

Presentasjon av undersøkelsen: Kjersti T. Rogne og Berger J. Hareide (Modum Bad)

Berger HareideKjerstiGeir-Lippestad

 

Kommentarer:
Sissel Nyberg (forelder)
Åse Marit Lid (Oslo kommune)
Hedvig Ekberg (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)

 

 

 • Registrering og kaffe/te og rundstykker fra kl 0830. Seminaret begynner kl 0900.
 • Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
 • Pris: kr 300, som også inkluderer ett eksemplar av rapporten fra undersøkelsen
 • Påmeldingsfrist: 8. oktober 2015

Arrangører:

Modum Bad, Forskningsinstituttet

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)

SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner)

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: