Innføring i metakognitiv terapi

Hvordan arbeide terapeutisk med grubling og bekymring?

 • Fredag 27. januar 2017 i Kildehuset, Modum Bad – avholdt
 • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: Kr. 1950,- (inkl. enkel lunsj).
 • Utvidet påmeldingsfrist: 20. januar 2017. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 6. januar, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

Metakognitiv terapi er en relativt ny terapiform som foreløpig har svært lovende resultater ved behandling av rekke psykiske lidelser

Ved å delta på dette kurset vil du:

 1. Få en grunnleggende forståelse av metakognitiv terapi
 2. Lære å sette opp en metakognitiv kasusformulering
 3. Lære teknikker for å arbeide med grubling og bekymring i terapi

Metakognitiv terapi omhandler tanker om egen tenkning

I motsetning til andre terapiformer, for eksempel kognitiv atferdsterapi, fokuserer ikke metakognitiv terapi på innhold i kognisjoner, men på pasientens tankestil for eksempel i form av prosesser som grubling og bekymring. Mange pasienter opplever at de mister kontrollen over tanker og følelser.  Oppmerksomheten fokuseres mot det som oppleves som truende, farlig eller negativt, noe som kan føre til frykt eller tristhet. Ulike mestringsstrategier for å mestre vanskelige følelser og tanker kan i mange tilfeller virke kortsiktig ved at frykt eller tristhet reduseres (for eksempel unnvikelse eller bruk av alkohol). Men problemet opprettholdes. Mønsteret omtales i metakognitiv terapi som kognitiv oppmerksomhetssyndrom (KOS) og består av bekymring, grubling, fokusert oppmerksomhet på farer og trusler, samt uhensiktsmessige mestringsstrategier.

Metakognitiv terapi fokuserer på de opprettholdende faktorene som fører til at pasienter velger å gruble og bekymre seg. Eksempel på positive metakognisjoner kan være “hvis jeg tenker igjennom ting så er jeg forberedt,” eller “hvis jeg analyserer det som har skjedd så får jeg et svar”. Negative metakognisjoner omhandler tap av kontroll og en følelse av fare – for eksempel ” hvis jeg ikke klarer å stoppe og tenke, så klikker det for meg” eller ” jeg klarer aldri å stoppe tenkningen”. Metakognitiv terapi tar sikte på å utfordre forskjellige metaantagelser som opprettholder det negative mønsteret (KOS) og deretter etablere nye mestringsstrategier når negative tanker og følelser dukker opp.

 

Sverre Urnes JohnsonKursholder Sverre Urnes Johnson er utdannet psykolog. Han er for tiden ansatt som Ph.d-kandiat ved Universitet i Oslo og Modum Bad i “Prosjekt dobbeltkompetanse”. Johnson har ansvar for en randomisert kontrollert studie som sammenligner effekten av henholdsvis metakognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi ved behandling av komplekse angstlidelser. Johnson har gjennomført en tre- årig utdannelse i metakognitiv terapi i Manchester og har selv bred erfaring med behandling av angstlidelser. Han er leder i Norsk Forening for Metakognitiv terapi. I tillegg til å drive egen praksis, foreleser han også om behandling av angstlidelser ved Universitet i Oslo.

 

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning innen psykiatri, og Norsk Psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet. Det er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist for Psykisk helse, og av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 6 timer.

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: