Innføring i #psyktnormalt

To-dagers undervisningsprogram om psykisk helse for ungdomsskolen. Få tilgang til opplæringsprogram og -materiell

Mandag 1. og tirsdag 2. november 2021 – noen ledige plasser!

 • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Kursavgift: Kr. 5.900,- (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt)
 • Utvidet påmeldingsfrist: 20. oktober
 • Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 7. oktober, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Redusert pris ved flere påmeldte fra samme virksomhet. Ta kontakt på kurs@modum-bad.no eller tlf. 32 74 94 00

KURSINNHOLD:

 • Hva er #psyktnormalt? – bakgrunn og mening
 • Hvordan sette psykisk helse på dagsorden i din kommune?
 • Innføring i programmet
 • Trening på å undervise i programmet
 • Tilbakemelding på undervisningsstil
 • Tilgang til å bruke programmet i din kommune

KURSET ER FOR DEG SOM ØNSKER:

 • et konkret verktøy for psykisk helse i skolen
 • å få et innhold på begrepet livsmestring
 • å lære mer om psykisk helse generelt
 • å få tilgang til et ferdig utviklet opplæringsprogram innen psykisk helse

#psyktnormalt er et undervisningsprogram om psykisk helse for 8. trinn, utviklet i samarbeid mellom Modum Bad og Modum kommune – med finansiell støtte fra Tone Bergesens stiftelse. Hensikten med programmet er å fremme livsmestring og opplysning om psykisk helse i skolen. Programmet består av fire skoletimer, fordelt på fire uker – med en egen bolk for undervisning av lærere og foreldre. #psyktnormalt omhandler bevisstgjøring av følelser og tanker, sentrale strategier for å håndtere følelser og opplysning om nyttige verktøy.

Målgruppe for kurset er ansatte i skole, skolehelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Kursledere fra Modum Bad og Modum kommune:
— Kari Halstensen, psykolog/PhD-stipendiat og faglig ansvarlig for #psyktnormalt — Hanne Mjølid Braathen, helsesykepleier — Mette Skikstein, helsesykepleier — Ivar Ødegaard, miljøarbeider — Ingunn Herfindal, lærer

Les hva Tidsskriftet BEDRE SKOLE  sier om kursprogrammet

 

Meritterende:
Kurset er godkjent av

 • Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Sykepleierforbund med 12 timer til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 12  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

  Få med deg det som skjer på Modum Bads kurs- og kompetansesenter
  Registrer deg her og få vårt nyhetsbrev!

  NYHETSBREV fra Modum Bads kurs- og kompetansesenter

  Ja takk, jeg vil ha informasjon og kurstilbud fra Modum Bad
Share Button

Påmelding

 •  

  Våre støttespillere: