Innføring i #psyktnormalt

To-dagers undervisningsprogram om psykisk helse for ungdomsskolen. Få tilgang til nyutviklet opplæringsprogram og -materiell

Kurset er fulltegnet.

Tirsdag 29. og onsdag 30. oktober 2019 – avholdt

 • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Kursavgift: Kr. 4.900,- (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt)
 • Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 4. oktober, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)

KURSINNHOLD:

 • Hva er #psyktnormalt? – bakgrunn og mening
 • Hvordan sette psykisk helse på dagsorden i din kommune?
 • Innføring i programmet
 • Trening på å undervise i programmet
 • Tilbakemelding på undervisningsstil
 • Tilgang til å bruke programmet i din kommune

KURSET ER FOR DEG SOM ØNSKER:

 • et konkret verktøy for psykisk helse i skolen
 • å få et innhold på begrepet livsmestring
 • å lære mer om psykisk helse generelt
 • å få tilgang til et ferdig utviklet opplæringsprogram innen psykisk helse

#psyktnormalt er et undervisningsprogram om psykisk helse for 8. trinn, utviklet i samarbeid mellom Modum Bad og Modum kommune – med finansiell støtte fra Tone Bergesens stiftelse. Hensikten med programmet er å fremme livsmestring og opplysning om psykisk helse i skolen. Programmet består av fire skoletimer, fordelt på fire uker – med en egen bolk for undervisning av lærere og foreldre. #psyktnormalt omhandler bevisstgjøring av følelser, sentrale strategier for å håndtere følelser og opplysning om nyttige verktøy.

Kursledere fra Modum Bad og Modum kommune:
— Kari Halstensen, psykolog/PhD-stipendiat — Hanne Mjølid Braathen, helsesykepleier — Mette Skikstein, helsesykepleier — Ivar Ødegaard, miljøarbeider — Ingunn Herfindal, lærer

Les hva Tidsskriftet BEDRE SKOLE  sier om kursprogrammet

 

Meritterende:
Kurset er godkjent av

 • Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Sykepleierforbund med 12 timer til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 12  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: