Kartlegging av traume-relaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D

Få med deg en innføring i det internasjonalt anbefalte kartleggingsverktøyet for dissosiasjon – i norsk oversettelse

OBS! Kurset er fulltegnet – mulighet til å sette seg på venteliste

 • Mandag 2. november 2020 på Kildehuset, Modum Bad
 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Pris: 1950,- inkl. lunsj, te/kaffe og frukt
 • Frist for påmelding er 12. oktober.  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 12. oktober, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.
 • OBS! Begrenset antall plasser p.g.a. smittevernhensyn. Først-til-mølla-prinsippet gjelder!

Mennesker som lider av dissosiative symptomer som følge av ulike typer overgrep i barndommen utgjør en større del av befolkningen enn tidligere antatt

Dissosiasjon kan være en underliggende årsak til utvikling av et kompleks symptombilde. Noen pasienter går i behandling i mange år for forskjellige psykiske lidelser uten å få hjelp til kjerneproblemet, som ofte ikke har blitt identifisert. Dissosiative symptomer er vanskelige å identifisere av flere grunner

 • det er ikke enighet om definisjonen av dissosiasjon
 • pasienter har en tendens til at skjule dissosiative symptomer
 • det er differensial-diagnostiske utfordringer, for eksempel opp mot personlighetsforstyrrelser og psykoselidelser
 • klinikere får ikke systematisk opplæring i diagnostisering og behandling av dissosiative symptomer

Konsekvensen blir at pasientene utvikler kroniske tilstander i kjølvannet av langvarige og lite effektive behandlinger. Studier viser at dersom en dissosiativ lidelse identifiseres og pasienten får internasjonalt anbefalt behandling vil det for de fleste føre til fremgang. Bare systematisk kartlegging av dissosiasjon vil kunne avdekke en eventuell dissosiativ lidelse.

På dette kurset vil deltakerne, med SCID-D som utgangspunkt, få innføring i kartlegging av dissosiative lidelser. Det kliniske intervjuet “Struturert Klinisk Intervju for DSM-IV Dissosiative Lidelser” (SCID-D), er utviklet av Marlene Steinberg, M.D. (USA). Intervjuet er validert, brukt i forskning, og benevnes som  ”gull-standarden” for kartlegging av dissosiative lidelser.

En kopi av den norske oversettelsen av SCID-D utleveres på kurset. En engelsk versjon av intervjuet tilpasset DSM-5 og ICD-10/11 er under utarbeidelse v. dr. Marlene Steinberg, og planen er at disse skal oversettes til norsk. Deltagerne vil få en oppdatering  rundt dette arbeidet.

Meritterende:

Kurset er godkjent av:

 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den norske legeforening godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
 • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse
 • Fagforbundet tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

Få med deg det som skjer på Modum Bads kurs- og kompetansesenter
Registrer deg her og få vårt nyhetsbrev!

NYHETSBREV fra Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Ja takk, jeg vil ha informasjon og kurstilbud fra Modum Bad

 

Kursholder Ellen Jepsen har arbeidet som psykiater ved Traumeavdelingen på Modum Bad siden 2002. Hun har spesialisert seg i utredning og behandling av voksne med alvorlige senskader etter tidlige relasjonstraumer. Hun har hatt særlig fokus på dissosiative lidelser. Som forsker er Ellen Jepsen for tiden tilknyttet TOP DD Network-studien, ledet av prof. Bethany Brand i USA, for å undersøke effekten av en online-intervensjon for dissosiative pasienter. Hovedfokuset for hennes Ph.d.-avhandling var dissosiasjons innvirkning på behandlingen av voksne som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Hun fikk tildelt prisen «Richard P. Kluft Award» i 2014 for beste artikkel i Journal of Trauma & Dissociation med tittelen «Early Traumatized Inpatients: High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Charateristics and Treatment Response». Hun er godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi, underviser jevnlig og har erfaring med å undervise flere steder i Europa. Hun er norsk kontaktperson for European Society for Trauma and Dissociation.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: