Nytt kartleggingsverktøy for komplekse traumelidelser

Kurs med psykologspesialist/PhD Suzette Boon

Torsdag 9. mars på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

Få med deg en innføring i «Trauma and Dissociation Symptoms Interview» – et etterlengtet diagnostisk intervju for bruk ved kartlegging av alvorlige traumetilstander

 • Fra klokken 9.30 til 16.00. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: Kr. 1950,- (inkl. enkel lunsj).
 • Utvidet påmeldingsfrist: 3. mars. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 16. februar, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

Kurset holdes på engelsk.

Boon portrett Nederlandske Suzette Boon (PhD) har gjennom mange år vært sentral i arbeidet med å kartlegge, forstå og behandle dissosiasjon og kronisk traumatisering. I tillegg til sitt arbeid som psykoterapeut ved et traumesenter i Zeist, driver hun en omfattende internasjonal undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Hun har publisert en rekke bøker og fagartikler, og er president for European Society for Trauma and Dissociation.

 

Om innholdet i kurset, sier hun:

“AN INTRODUCTION TO THE TRAUMA AND DISSOCIATION SYMPTOMS INTERVIEW (TADS-I): ASSESSMENT OF DISSOCIATIVE DISORDERS AND COMPLEX PTSD

The Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I) is a new clinician administered semi-structured interview to assess dissociative symptoms and disorders and other trauma-related problems. Dissociative disorders are often difficult to diagnose for the following reasons:

 1. There is no clear agreement on the definition of dissociation, with some describing it on a continuum from normal to pathological, others as a physiological shut down, and others as a division of the personality
 2. Patients have a tendency to hide or dissimulate dissociative symptoms, so they may not be easy to identify
 3. There is overlap in some so-called dissociative symptoms with other disorders such as personality disorders
 4. DSM-5 and ICD-10 (and upcoming ICD-11) differ with respect to classification and criteria for dissociative disorders and for complex PTSD
 5. Clinicians do not receive systematic education with regard to diagnosis and treatment of dissociative disorders. Thus both under- and over-diagnosis may occur.

The TADS-I attempts to make a more clear distinction between complex dissociative disorders (DID and OSDD) and other psychiatric disorders. It includes sections of other trauma- related symptoms in order for the clinician to get a more clear picture of  the complex comobidity of chronic traumatization.

Participants will learn how to administer and score the TADS-I. Video clips of interviews will illustrate diagnostic complexities.”

Deltakerne vil få norsk oversettelse av TADS-I (inklusiv skåringsnøkkel) utdelt.
Meritterende:

Kurset er godkjent av

 • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Den norske psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Ergoterapeutforbund  som spesialistspesifikt kurs med 6 timer meritterende til ergoterapispesialist innen psykisk helse
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 7 timer i godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

 

 

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: