AVLYST: Komplekse traumelidelser og komorbide rusproblemer – forståelse, utredning og behandling

Kurset er avlyst – vi håper å kunne komme tilbake med ny dato når situasjonen tillater det

Arbeid med pasienter med komplekse traumelidelser og komorbid rusmiddelbruk/misbruk utfordrer både den enkelte behandler og behandlingssystemene.

Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo har utarbeidet et todagers kurs der vi vil dele kunnskap og erfaring vi har funnet nyttig i arbeidet med personer med traumelidelser og komorbid rusmiddelbruk/misbruk.


 • KURSDATO: Torsdag 16. – fredag 17. april 2020 
 • KURSSTED: Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggt. 15a, 0456 Oslo.
  Tlf. 22 35 83 00 – www.lovisenberg.no – Mulig å bestille overnatting. Maksimalt antall deltakere er 50 stk.
 • TIDSRAMME: Kursdagene varer fra klokken 9.00 til 16.00
 • KURSAVGIFT: Kr 4.000,- inkl. lunsj, frukt, kaffe/te
 • BINDENDE PÅMELDING: Frist for påmelding er 25. mars.  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 25. mars, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • RABATT: Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.

Temaer som dekkes på kurset:
 • Hva kjennetegner personer med traumelidelser og komorbid rusmiddelbruk/misbruk? Hvordan kan vi forstå rusmiddelbruk hos personer med traumelidelser?
 • Kan vi skille traumesymptomer og rusmiddelvirkning/abstinens, og er det riktig å utrede når pasienten ikke er rusfri?
 • Tilpasninger av allerede etablerte metoder for stabiliserende traumebehandling
 • Stabiliserende traumebehandling hos ruspasienter.
 • Seksualitet og prostitusjon.
 • Hva er dissosiasjon og dissosiativ lidelse, og hvordan er det relevant for rusfeltet?
 • Stabiliseringskurs for personer med kompleks PTSD og komorbid ruslidelse – erfaringer
Målgruppe:

Kurset passer for behandlere som ønsker mer kunnskap om hvordan vi best kan forstå og hjelpe personer med komplekse traumelidelser og komorbide rusproblemer. Innfallsvinkelen vil være med utgangspunkt i erfaringer fra spesialisthelsetjenesten. Det vil bli tatt utgangspunkt i velkjente prinsipper for stabiliserende traumebehandling, men noe forkunnskaper om stabiliserende traumebehandling vil være en fordel.

Kursledere:

 

 

 

 

Psykiater Jørgen Rygh og psykologspesialist Ellen Skilhagen ved Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo

Meritterende:

Kurset er godkjent av:

 • Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den norske legeforening med 12 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk Sykepleierforbund med totalt 12 timer til bruk i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

 

Last ned brosjyre her:

A5_brosjyre_traume_rus_kurs_2020

 

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: