Krisehåndtering og emosjonell bearbeiding

Hvordan forstå og hjelpe mennesker som har opplevd traumatiske hendelser?

8. mai 2015 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

  • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 10.00 til 16.00. Registrering fra kl. 9.30.
  • Kursavgift: 1750,- inkl enkel lunsj.
  • Frist for påmelding er 30. april. Ved avmelding senere enn tre uker før kursdato belastes hele kursavgiften.
  • Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

Dette kurset vil ta for seg både konkrete intervensjoner, sentrale temaer i bearbeiding av traumer og det faglige grunnlaget for erfaringene som presenteres – både fra traumeforskning og fra arbeidet etter 22/7.

Det vil fokuseres på tre tidsperioder etter et traume har inntruffet:

  • den umiddelbare reaksjonen fra traumet skjer frem til seks timer etter
  • perioden mellom de første seks timene etter traumet og frem til en måned etter
  • når det har gått en måned og tiden som følger deretter

Psykologstudent og Phd-stipendiat Pål Ulvenes.GryStålsettKursledere er psykologene/PhD Pål Ulvenes og Gry Stålsett. De har bred erfaring fra klinisk arbeid og forskning innen psykisk helsevern. De stod sentralt i arbeidet med å følge opp direkte berørte etter 22/7.

 

 

 

Målgruppe for kurset er helsepersonell, kriseteam, alle som i sitt arbeid møter mennesker som har opplevd traumer.

Kurset er godkjent av Den norske Legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri, Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer, Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktvitet, og Norsk Ergoterapeutforbund med 7 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist inne Allmennhelse, Psykisk helse og Folkehelse.  Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen.

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: