Kropp, mat og trening – når blir det sunne usunt?

Hvordan møte barn og unge som strever med dårlig selvbilde knyttet til kropp?

Torsdag 27. april 2017 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 09.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: 1950,- inkl enkel lunsj.
 • Utvidet frist for påmelding: 26. april. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 6. april, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

Undersøkelser viser nedslående tall om unges psykiske helse. Stress og lettere psykiske vansker som nedstemthet, ensomhet og bekymringer er for lengst blitt folkesykdommer blant den unge befolkningen. Høye prestasjonskrav, perfeksjonisme, strenge og marginale kroppsidealer som dreier seg om å være tynne for jenter og muskuløse for gutter, kan være viktige variabler for å forstå denne utviklingen.

På dette kurset vil du få en grundig innføring i måter å forstå kroppsmisnøye, kroppsbildeforstyrrelser, spiseproblemer og spiseforstyrrelser på. Du vil også få kunnskap om annen selvdestruktiv problematikk som f.eks villet selvskade som ofte kan henge sammen med denne problematikken. Kurset gir i tillegg praktisk trening i å kunne forstå de unge som strever med dette, og hvordan intervenere hensiktsmessig.

På programmet:
 • Hvordan forstå kroppsmisnøye, kroppssbildeforstyrrelser, spiseproblemer og spiseforstyrrelser?
 • Ungdommens ideal og krav. Kroppens betydning for selvbildet
 • Hvordan være en god hjelper? Hvor kan hjelpere finne hjelp?
 • Å være god nok!

Det blir en veksling mellom foredrag, refleksjoner, videoeksempler og illustrering på ulike tilnærminger.

Kursledere fra Modum Bads avdeling for spiseforstyrrelser:
 • Marit Christin Skinnes, psykiater
 • Hanna Punsvik Eielsen, psykolog/PhD-stipendiat
 • Hilde Tveit Reistad, ernæringsfysiolog
 • Synve Hoffart Lunding, psykolog
 • KariAnne Vrabel, psykologspesialist/PhD
Målgruppe:

Personell som arbeider med barn og unge: Ansatte i kommunehelsetjeneste, barnevern, familievern, grunnskole og videregående skole, barn/ungdomsarbeidere. Kurset kan også være aktuelle for trenere og andre frivillige i barn og unges fritidsaktiviteter.

Meritterende:

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og innen psykiatri med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. Det er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer, og av Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Det er godkjent av Norsk ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Barns helse og Psykisk helse. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer.

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: