Lær deg psykologisk førstehjelp

14. april 2015 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

  • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
  • Kursavgift: 1750,- kr inkl. enkel lunsj.
  • Ved avmelding senere tre uker før kursdato belastes hele kursavgiften.

Ønsker du å hjelpe barn og unge til å manøvrere i vanskelige situasjoner og bidra til at de opplever mer mestring, glede og trygghet?

Vil du lære mer om hvordan du kan hjelpe barn til å takle vanskelige tanker og sterke følelser?

Psykologisk førstehjelp er en metode som voksne kan bruke for å hjelpe barn og unge til å kjenne igjen, sortere og sette ord på tanker og følelser. Metoden bygger på kunnskap om at barn som lærer god følelseshåndtering blir flinkere til å takle vanskelige situasjoner, og er utviklet fra prinsipper innen kognitiv terapi. I dette kurset vil det legges vekt på en innføring i metodikk, mer enn redegjørelse for teorigrunnlag.

Så langt er metoden psykologisk førstehjelp spesielt tilrettelagt for bruk overfor barn og ungdom som veiledet selvhjelp. Dette betyr et systematisk og planlagt samarbeid mellom klient og helsepersonell som anvender metoden, der klienten trenes opp til å bruke metodens selvhjelpsmateriell. En har erfaring på at barn og ungdom på denne måten blir bedre i stand til å forholde seg aktivt til/påvirke hvordan de har det gjennom hva de tenker, hvordan de tenker og hva de gjør. De blir trent i å skille mellom situasjon, følelser, tanker og atferd. Prinsippene er enkle å lære og anvende.

Målgruppe: Kurset henvender seg primært til fagfolk som har med barn og unge (og foreldre/foresatte til disse) å gjøre, slik som ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og barnevern.

Psykologstudent og Phd-stipendiat Pål Ulvenes.Kursleder er Terje Tilden, PhD, assisterende forskningsleder ved Modum Bad, forsker postdoc, klinisk sosionom og familieterapeut.

 

 

 

Meritterende: Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin. Det er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer, og av Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Det er videre godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Barns helse, Psykisk helse og Folkehelse. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 6 timer. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

Det er laget «Førstehjelpsskrin» tilpasset kurset. Dette er nyttige verktøy for å implementere den psykologiske førstehjelpen i arbeidet med barn og unge. Det finnes to forskjellige varianter, tilpasset de ulike aldersgruppene. Førstehjelpsskrinene vil bli lagt ut for salg på kurset og er i tillegg tilgjengelige i vår nettbutikk.

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: