Mindfulness og medfølelse – nødvendige kapasiteter å styrke etter traumatisering

 • KURSSTED: Thon Hotell Slottsparken
  Wergelandsveien 5, 0167 Oslo – tlf. 23 25 66 00. Mulig å bestille overnatting. Maksimalt antall deltakere er 40 stk
 • DATO: 18. og 19. november 2021
 • TIDSRAMME: Kursdagene varer fra klokken 9.00 til 16.00
 • KURSPRIS: Kr 2 200,- per dag. Totalt kr. 4 400,- (Inkluderer også lunsj, frukt, kaffe/te)
 • BINDENDE PÅMELDING: Frist for påmelding er 20. oktober 2021.  Påmeldingen er bindende. En eventuell avmelding må gjøres innen 20. oktober. Ved avmelding senere enn det, refunderes ikke kursavgiften uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm.)
 • RABATT: Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse

Pasienter med traumelidelser får det ikke alltid bedre av de metodene som er til hjelp for andre, som yoga, mindfulness og selvmedfølelse. Mange forteller at de blir overveldet av følelser og tør ikke forsøke igjen. Samtidig vet vi at tilstedeværelse i nåtid og medfølelse med seg selv er helt nødvendige ferdigheter for å håndtere de symptomene som driver traumelidelsen: Gjenopplevelser, mareritt, skam, skyld osv. Derfor trenger vi som behandlere kunnskap om hvordan vi kan tilpasse virksomme metoder slik at også pasienter med traumeerfaringer kan få nytte av dem.

På kurs i traumesensitiv mindfulness og medfølelse lærer du hvordan trening i mindfulness og medfølelse kan tilpasses den traumeutsatte pasient, både pasienter med PTSD, kompleks PTSD og dissosiative lidelser. Fokus vil være på hvordan ettervirkninger av traumer gjør det vanskelig å holde seg i nåtid og hvordan det å trene oppmerksomheten kan styrke evnen til å holde seg i nåtid.

Kurset vil også fokusere på hvordan traumatisering fremmer en negativ selvopplevelse og hvordan det å øve selvmedfølelse bedrer opplevelsen av og relasjonen til seg selv. Et eksplisitt fokus på trening i oppmerksomt nærvær og indre medfølelse vil styrke grunnleggende ferdigheter som er nødvendige i alle faser av traumebehandling.

Målgruppe:

Metodene du lærer på kurset kan også brukes både for deg som arbeider med pasienter med traumelidelser og for andre pasientgrupper. Kurset er for helsearbeidere, men er også relevant for instruktører i mindfulness og yogalærere.

Kursinnhold:

• Grunnleggende prinsipper for trening i mindfulness og indre medfølelse.
• Forståelse for hvordan hjernen og nervesystemet påvirkes av treningen.
• Undervisning i hvordan tilpasse metodene for å bruke dem i en klinisk setting
• Vanlige hindringer og hvordan man kan møte dem
• Hvordan drive grupper i traumesensitiv mindfulness og medfølelse
• Hvordan trekke treningen inn i individualbehandling

Undervisningen vil knyttes opp mot boken: Mindfulness og medfølelse – en vei til vekst etter traumer skrevet av kursholderne.

Kursholdere:

Katinka Thorne Salvesen

Katinka Thorne Salvesen arbeider som psykologspesialist ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Hun er sertifisert kursholder i «Cultivating emotional balance», et program som gir opplæring i oppmerksomt nærvær og medfølelse, samt MSC-lærer. Hun har i tillegg videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi og i sensorimotorisk psykoterapi. De siste 25 årene har hun drevet med yoga og oppmerksomt nærvær. Siden 2009 har hun undervist helsepersonell i oppmerksomt nærvær og medfølelse. Hun har siden 2012 drevet grupper i traumesensitiv mindfulness og medfølelse.

 

 

 

Malin Wästlund

Malin Wästlund arbeider som terapeut med traumer som spesialfelt ved DPS øvre Telemark, Notodden, og underviser på NIKUT (Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon). Hun er utdannet sivilingeniør og fysioterapeut, med videreutdanning innen kunst- og uttrykksterapi, psykodrama, sensorimotorisk psykoterapi og Mindful Self-Compassion (MSC-lærer). Hun er Qi Gong-instruktør og har drevet med egen trening i oppmerksomt nærvær i ulike former i over 25 år. Har de siste 6 årene drevet en åpen ukentlig mindfulnessgruppe knyttet til et kommunalt tilbud i Notodden kommune.

 

 

 

Meritterende:

Kurset er godkjent av

 • Den norske legeforening med 12 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk psykologforening som 12 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister

Det søkes om godkjenning av kurset som meritterende hos Sykepleierforbundet.

Share Button

Påmelding

 •  

  Våre støttespillere: