Mindfulness

– en vei til egne ressurser og nærvær

13. februar 2015 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra 9.00
 • Kursavgift kr. 2.250,- inkludert enkel lunsj
 • Frist for påmelding er 6. februar. Ved avmelding etter 23. januar belastes hele kursavgiften.
 • Begrenset antall plasser

Mindfulness i praksis

Mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær, har vist seg å ha positiv innvirkning på en rekke psykiske plager. Mange helsearbeidere ønsker å bringe kunnskapen inn i behandlingsfeltet. En forutsetning for at det skal lykkes er å få inngående kjennskap ved å trene på metoden selv. Helsearbeidere kan også stå i fare for å brenne seg ut og trenger ulike ferdigheter for selvivaretakelse. Trening i oppmerksomt nærvær kan da bidra til å forebygge utbrenthet.

På kurset vil deltakerne få en innføring i begrepet mindfulness. Det vil undervises i grunnleggende prinsipper for mindfulness-praksis, hvor vi veksler mellom teoretisk og praktisk perspektiv.  Det vil være et raskt blikk på hvordan metoden påvirker hjernen.

 Kursets innhold

 • Hva er mindfulness?
 • Grunnleggende premisser for mindfulness praksis
 • Hvordan kan mindfulness fremme resilience og forebygge utbrenthet?
 • Lære metoder som kan bidra til større nærvær ovenfor seg selv og andre

Dagen vil være erfaringsbasert og deltakerne får anledning til å øve på metoden. Gjennom dette vil deltakerne kunne tilegne seg noen kjerneferdigheter som er viktige når en oppøver mindfulness. Det vil også være en innføring i hvordan den enkelte kan krydre dagen sin med nærvær. Mot slutten av kurset vil vi berøre noen forsiktighetsregler når det gjelder å trekke dette inn i klinisk praksis.

 • Målgruppe: Terapeuter og andre helse- og omsorgsarbeidere
 • Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet, Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri, Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 7 timer, og Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist inne Allmennhelse, Psykisk helse og Folkehelse.
 • Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 7 timer. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Viser til reglement for godkjenning på Presteforeningens nettside

 

Katinka SalvesenKursholder er Katinka Salvesen, psykologspesialist og sertifisert kursholder i programmet ”Cultivating emotional balance”.  Hun er ansatt som terapeut ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. I tillegg til å holde kurs for helsearbeidere, har hun utviklet et traumesensitivt mindfulness-gruppeprogram, som består av undervisning og trening.

 

 

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: