Modum Bad-konferansen 2014: Følelsenes fornuft

Fredag 24. oktober i Gamle Logen i Oslo – avholdt

 • Programmet varer fra kl. 08.30 til 17.00. Registrering fra 07.45.
 • Deltakeravgift: Kr. 2500,-/studentpris kr. 1000,-  (inkl. enkel lunsj og forfriskninger)
 • Ved flere påmeldte fra samme virksomhet: 5-9 deltakere -10 %, 10 eller flere deltakere -20 %. Send oss en e-post og be om dette.
 • Utvidet påmeldingsfrist: 17. oktober 2014. Ved avmelding etter 26. september belastes hele deltakeravgiften.

Følelsenes fornuft i psykoterapiens verden

Følelser er selve kraften i menneskers opplevelse av seg selv og verden. Følelsene har sin egen fornuft, men kan være ubegripelige når man opplever å være i deres vold. Samtidig er det å forstå, forholde seg til og regulere følelser av grunnleggende betydning for vår psykiske helse. De spiller derfor også en viktig rolle i psykoterapirommet. Forståelse av følelser og terapeutisk praksis varierer imidlertid mellom de ulike teoretiske psykoterapimodellene. Denne variasjonen kan for den enkelte terapeut være et uklart og forvirrende landskap å forholde seg til.

Modum Bad-konferansen 2014 ønsker å bidra til å få frem modellers teori og praksis når det gjelder fokus på følelser. Vi er inspirert av temanummeret til Tidsskrift for Norsk Psykologforening fra august 2013: ”Emosjonene inntar psykoterapifeltet”. På denne konferansen vil deltakere i tillegg til en rekke spennende foredrag, også få en helt unik mulighet til å høre hvordan representanter fra de ulike modellene drøfter forskjeller og likheter seg imellom.

På programmet (vi tar forbehold om endringer):

 • Fornuft og følelser i psykoterapiens historie ved Aslak Hjeltnes (doktorgradsstipendiat i klinisk psykologi)
 • Hvordan forstå og nærme seg følelser innen:
  • Kognitiv atferdsterapi – ved Asle Hoffart, (dr. psychol., psykologspesialist, seniorforsker og professor II)
  • Affektbevissthetsterapi – ved Jon Monsen (dr.psychol og professor i klinisk psykologi)
  • Affektfobi-terapi  ved Pål Ulvenes (Ph.D. i klinisk psykologi, psykolog og post.doc.)
  • Terapi med fokus på selvmedfølelse – ved Lene Berggraf (Ph.D. i klinisk psykologi, psykolog og prosjektleder)
  • Terapi med fokus på mindfulness – ved Elisabeth Schanche (Ph.D. i klinisk psykologi, psykologspesialist og førsteamanuensis)
  • Psykoanalyse – ved Erik Stänicke (Ph.D. i klinisk psykologi, psykologspesialist og førsteamanuensis)
  • Eksistensielt orientert dynamisk terapi (VITA-modellen) – ved Gry Stålsett (Ph.D. i klinisk psykologi og spesialpsykolog)
 • Didrik Heggdal (psykologspesialist og faglig ansvarlig for Basal eksponeringsterapi) samtaler med tidligere pasient om erfaringer med å arbeide med følelser i terapi.
 • Musiker og komiker Torolf Nordbø bidrar med kunstneriske innslag.

 

Målgruppe: Leger, psykologer, psykoterapeuter, ansatte innen psykisk helse og helse- og sosialsektor, alle med interesse for følelsenes rolle innen psykoterapi.

Konferansen er godkjent av Norsk Psykologforening som 9 timers vedlikeholdsaktivitet, Den norske legeforening med 9 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri, av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 9 timer, og av Norsk Ergoterapeutforbund med 8 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist for Allmennhelse, Folkehelse og Psykisk helse. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Kurset er godkjent av Den Norske CoachForening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: