Modum Bad-konferansen 2017: #psyktnormalt

Ungdom, psykisk helse og livsmestring

Fredag 27. oktober 2017 i Gamle Logen i Oslo

 • Programmet varer fra kl. 9.00 til 16.30. Registrering fra kl. 8.15
 • Deltakeravgift (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt): kr. 2.700,-
 • Redusert pris ved flere påmeldte fra samme virksomhet. Oppgi dette i “annet”-feltet i påmeldingsskjemaet
  • 5 – 9 pers -10%
  • 10 – 19 pers -20%
  • 20 eller flere -30%
 • Utvidet påmeldingsfrist: 22. oktober. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 2. oktober, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).

De siste årene har bekymringene for ungdoms psykiske helse økt. Flere unge forteller om høyt nivå av psykiske plager, ensomhet og sterkt press for å prestere. Psykisk helse blant ungdom har fått stor oppmerksomhet i media. Dette har bidratt til alminneliggjøring og etterlengtet åpenhet, men kanskje også til økt sykeliggjøring av normale livsutfordringer?

Hvordan kan vi forstå situasjonen? Hva kan vi gjøre for å bidra til positiv utvikling? Hva skal til for å styrke unge menneskers evne til livsmestring? Hvordan yte god hjelp tidlig nok? Hvordan få til tiltak som virker?

Med Modum Bad-konferansen 2017 ønsker vi å bidra til økt kunnskap og bevissthet om psykisk helse hos ungdom. Vi byr på innlegg fra forskerhold og ulike praksisfelt, fra skole og psykiatri, fra brukeres egne erfaringer med lavterskeltiltak.

Målgruppen for konferansen er bred:

Ansatte innen helse, omsorg og undervisning, aktuelle faggrupper og etater som er involvert i oppfølging av ungdom, og alle som yter frivillig innsats i tilbud til unge.

Meritterende:

Konferansen er godkjent som meritterende av

 • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning innen barne- og ungdomspsykiatri, og 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Sykepleierforbund med totalt 7 timer for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
 • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs med 7 timer til ergoterapispesialist innen barns helse, psykisk helse eller folkehelse

Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.


Vi er stolte og glade for at helsedirektør Bjørn Guldvog åpner konferansen

I sin årstale for 2017 manet helsedirektøren til tidlig innsats mot ungt utenforskap. Se opptak av årstalen (på youtube) her 


På programmet står (med forbehold om endringer):

 • Ungdoms psykiske helse: Tidstrender og mulige samfunnsmessige forklaringer
  Mira Aabøen Sletten, sosiolog/PhD, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA
 • “Prosjekt perfekt”: Trender og idealer blant unge i dag
  Liv Sand, PhD/psykologspesialist ved Uni Research Helse, RKBU Vest
 • Fag og frivillighet hånd i hånd – for bedre psykisk ungdomshelse. Veien til UngArena – refleksjoner over og erfaringer fra en ny samhandlingsmodell
  Rune Helland, fagsjef Mental Helse, og Veronica Pedersen og Magnus Kristiansen, frivillige UngArena Bydel Gamle Oslo
 • Kan gjennomsnittlig resultat være personlig seier? Om skoleprestasjoner og selvfølelse.
  Mattias Øhra, pedagog/høgskolelektor ved institutt for pedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • #Psyktnormalt: Psykisk helse i ungdomsskolen
  Sverre Urnes Johnson, dobbeltkompetansestipendiat (psykolog) ved Modum Bad og UIO, og Ragnfrid Nordbø, psykologspesialist/PhD, Modum kommune
 • Når kroppen perfeksjoneres: Kroppsidealer, perfeksjonisme og selvfølelse. 
  KariAnne Vrabel, psykologspesialist/PhD og forsker ved Modum Bads forskningsinstitutt
 • Overgangen til studentlivet: Hva forteller studentenes helse- og trivselsundersøkelse?
  Kari Jussie Lønning, lege og styreleder i SHOT, og Linn Skyum, politikk- og medieansvarlig i Velferdstinget i Oslo og Akershus
 • Fra «generasjon prestasjon» til «generasjon relasjon»: Hvordan snakke med unge om livet?
  Anne Kristine Bergem, psykiater og phd-stipendiat ved Nord Universitet

I tillegg får du en porsjon SLAMPOESI med Fredrik Høyer

{Han kombinerer tekstlige og sceniske elementer i små performance-dikt, som kan beskrives som en blanding av tradisjonell dikterkunst, rap, stand-up og teatermonolog} Fredrik Høyer

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: