Når sorgen blir komplisert

Om komplisert sorg, mening og veien videre når tapet kjennes for stort

16. oktober 2014 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: Kr. 1500,- (inkl. enkel lunsj)
 • Påmeldingsfrist: 13. oktober. Ved avmelding etter 25. september belastes hele kursavgiften.

Sorg er i utgangspunktet ikke en sykdom. Det er naturlige reaksjoner på tap i livet. Noen ganger kan mennesker som har erfart store tap i etterkant slite med en komplisert sorgprosess som gir seg utslag i psykiske og eksistensielle problemer. Sorgen blir så komplisert at man trenger profesjonell hjelp.

Ved å delta på dette kurset får du belyst bl.a. følgende spørsmålsstillinger:

 • Hva er komplisert sorg? Når blir sorg sykdom?
 • Hvordan forebygge at sorg blir sykdom?
 • Hvilken rolle spiller omstendighetene rundt tapet – som f.eks. kriser og traumatiske hendelser?
 • Hvordan gi god hjelp ved ulike former for komplisert sorg?
 • Hva kan en lene seg til når det meningsløse rammer?
 • Hvordan bearbeide og virkeliggjøre tap?
 • Hvordan kan tros- og livssynsmessige aspekter gi hjelp og støtte?
 • Hvilken rolle kan de fellesskap man er en del av spille?
 • Hvordan rammer sorg og tap familier?
 • Hvordan hjelpe barn og unge som opplever store tap?

Kåre ThornesPsykolog Hilde Opstvedt, Senter for familie og samlivJon-Erik Bråthen

 

 

 

 

 

Forelesere denne kursdagen er Kåre Thornes (psykologspesialist), Hilde Opstvedt (psykologspesialist og familieterapeut) og Jon-Erik Bråthen (sykehusprest).

 • Målgruppe for kurset er terapeuter, miljøterapeuter, helse- og sosialfaglig personell, kirkelig ansatte/sjelesørgere, andre som i sitt arbeid møter mennesker rammet av tap og sorg.
 • Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet, Den norske legeforening med 7 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri, og av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 7 timer. Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist for Allmenhelse, Folkehelse og Psykisk helse. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Kurset er godkjent av Den Norske CoachForening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer.

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: