PREP 20 år i Norge – jubileumsseminar

 • Tirsdag 3. september 2019 – Kildehuset, Modum Bad – avholdt
 • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Kursavgift: Kr. 1000,- (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt)
 • Utvidet frist for påmelding: 28. august
  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 6. august, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)

For 20 år siden hentet Modum Bad samlivskonseptet PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program) til Norge. Siden den gang har mer enn 16.000 par deltatt på PREP samlivs-kurs, og rundt 1.600 personer er utdannet som kursledere. Grunnen til at nettopp PREP ble valgt, var solid internasjonal forskning som dokumenterte at PREP-deltakere erfarte bedre kvalitet på sine samliv og hadde mindre risiko for samlivsbrudd. Vi fikk derved et godt redskap for å bidra til forebygging av negative følger av samlivsbrudd for parene selv, og ikke minst for deres barn.

Nå feirer vi 20 år med PREP i Norge og inviterer til et jubileumsseminar som byr på:

 • en oppdatering på det nyeste innen forskning på PREP fra USA og Skandinavia
 • noen blikk på hvordan PREP anvendes i Norge i dag
 • en presentasjon av noen nye parintervensjoner

På programmet finner du:

 • Da PREP kom til Norge
  Berger J. Hareide og Per Arne Dahl, daværende ledere ved Modum Bads samlivssenter
 • Advances in the PREP approach over the last 20 years: Examples from Research, Practice and International Dissemination
   Howard Markman, professor i psykologi, University of Denver
 • Forskning på PREP i skandinavisk kontekst – OBS! På grunn av uforutsette hendelser er Frode Thuen dessverre forhindret fra å delta
  Frode Thuen, professor i psykologi, Høgskolen i Bergen
 • Kan kjærlighet læres? Erfaringer som PREP-kursleder gjennom 20 år
  Bjørk Matheasdatter, relasjonspedagog og parterapeut
 • Å utvikle nye intervensjoner: Hva er Par-sjekk?
  Mattias Stølen Due, psykolog og direktør for Center for Familieudvikling, København
 • Fra teknikk til holdning: Hvordan bruke PREP-metodikk i terapeutisk setting?
  Bente Barstad, psykologspesialist og leder for Familieavdelingen, Modum Bad
  Per Bjørnar Halås, familieterapeut og fagkoordinator ved Familieavdelingen, Modum Bad
 • Musikalsk og humoristisk oppsummering: «Samliv, unger og sånt …»
  Lars-Ole Gjermundbo, familieterapeut i Familieavdelingen, Modum Bad og Stian Tveit, pianist

Seminaret avholdes med økonomisk tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Mer om foreleserne:

Berger J. Hareide

Berger J. Hareide er utdannet cand.paed. med pedagogisk psykologi som spesialitet. Jobbet i PP-tjenesten i Alstahaugregionen og Modum, samt på Høgskolen i Vestfold. Leder av Samlivssenteret, Modum Bad 1995-2004. Avdelingsdirektør og seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2004-2013. Er nå engasjert i undervisnings- og veiledningsoppgaver.

Per Arne Dahl

Per Arne Dahl er biskop emeritus og mangeårig leder ved Sjelesorginstituttet og Samlivssenteret på Modum Bad. Han er forfatter  av en rekke bøker, og er høsten 2019 aktuell med en bok om Sårbarhetens kraft og risiko på Gyldendal.

Howard Markman

Howard Markman er professor i psykologi ved universitetet i Denver, USA. Han har de siste 35 årene gjennomført forskningsstudier som har resultert i over 100 publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter og bøker. Han er medgrunnlegger i PREP inc.

Frode Thuen

Frode Thuen er professor i psykolog ved Høgskolen på Vestlandet og en av landets mest profilerte psykologer og parterapeuter. Han har tidligere hatt bistilling både ved Samlivssenteret ved Modum Bad og Center for Familieudvikling i København. Ved siden av  forskning på familie- og samliv over mer enn 20 år, hvor han  blant annet har undersøkt effekter av PREP og andre typer samlivskurs, har han også omfattende erfaring med å lede samlivskurs. Han har for øvrig skrevet eller bidratt til et titalls bøker, og har i en årrekke hatt en ukentlig samlivsspalte i A-magasinet, og opptrer ellers hyppig i ulike medier som samlivsekspert.

Bjørk Matheasdatter

Bjørk Matheasdatter er parterapeut, relasjonspedagog og forfatter av boken “Å elske og bli elsket”, som er kommet i fire opplag. Hun er fast spaltist i Dagbladet Magasinet og etterspurt foredragsholder. Bjørk har holdt et stort antall Prep-kurs siden 2000 og alt fra 2001 ble hun hyret inn for å holde Modum Bads egne kurs. Hun har holdt mange opplæringskurs i Prep, og holder fortsatt faste Prep-kurs for par på Kildehuset, Modum Bad.

Mattias Stølen Due

Mattias Stølen Due er dansk psykolog med norske røtter. Han er direktør ved Center for Familieudvikling i København.  Han arbeider med par gjennom parterapi, parkurs og par-sjekk, i tillegg til å undervise fagfolk i å møte par på best mulig måte. Han er forfatter av boken “Mens vi fortsatt elsker hverandre” – en bok om å ta vare på parforholdet.

Bente Barstad

Bente Barstad er psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi. Hun har de ti siste årene arbeidet som leder for familieavdelingen ved Modum Bad. Hun har lang erfaring som terapeut, både i arbeid med enkeltpersoner, par og familier.

Familieterapeut Lars-Ole Gjermundbo har laget forestillingen «Samliv, unger og sånt…»

Forestillingen består av foredrag, levende musikk og sang. Med seg på tangenter har han fått musiker Stian Tveit.
– Dette er en voksenforestilling, lettbent, men viktig. Den byr på utdrag fra samliv og familieliv som mange kan kjenne seg igjen i, sier Gjermundbo.

Vil inspirere

– Hvorfor har du laget forestillingen?
– Hensikten er å inspirere hver og en til å gjøre mer av det som er gøy og bra, og samtidig gi innsikt i og verktøy til å håndtere det vanskelige som dukker opp. Hvis man går fra forestillingen og tenker «dette får vi til» eller kanskje mot til å søke hjelp sammen hvis nødvendig – da har vi lykkes, sier Gjermundbo.

Fra jobb og eget liv

Lars-Ole Gjermundbo har jobbet i mange år med samlivskurset PREP og som terapeut i Familieavdelingen på Modum Bad. Han forteller at forestillingen har innhold fra kommunikasjonskurset PREP, fra undervisning for foreldre i familieavdelingen, og egne erfaringer fra arbeid med barn og familier. – Som far til tre gutter og ektemann byr jeg også på historier fra eget liv, sier Gjermundbo.


Meritterende

Seminaret er godkjent av

 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer som kan brukes i henhold til kurstimekravet i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
 • Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs innen Psykisk helse
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: