Lær deg psykologisk førstehjelp

Hjelp barn og unge til å manøvrere i vanskelige situasjoner og bidra til at de opplever mestring, glede og trygghet. Lær mer om hvordan du kan hjelpe barn til å takle vanskelige tanker og sterke følelser!

  • Torsdag 16. mars 2017 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt
  • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
  • Kursavgift: 1950,- kr inkl. enkel lunsj.
  • Utvidet frist for påmelding: 10. mars. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 23. februar, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).
  • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

«Dette var et veldig bra kurs og et utrolig nyttig verktøy som jeg og de som var på kurset har hatt stor nytte av. I den anledning skulle vi ønske at flere kunne få del i denne kunnskapen og teknikken, både innenfor skolehelsetjenesten, PPT, rådgivningstjenesten og annet pedagogisk personale for øvrig. Høsten 2015 innfører vi metoden for vårt personale gjennom opplæring fra Kildehuset kurs- og kompetansesenter.»

Bente Holm, rådgiver og faglærer v/samfunnsfagseksjonen, Rosthaug videregående skole

Psykologisk førstehjelp er en metode som voksne kan bruke for å hjelpe barn og unge til å kjenne igjen, sortere og sette ord på tanker og følelser. Metoden bygger på kunnskap om at barn som lærer god følelseshåndtering blir flinkere til å takle vanskelige situasjoner, og er utviklet fra prinsipper innen kognitiv terapi. I dette kurset vil det legges vekt på en innføring i metodikk, mer enn redegjørelse for teorigrunnlag.

Så langt er metoden psykologisk førstehjelp spesielt tilrettelagt for bruk overfor barn og ungdom som veiledet selvhjelp. Dette betyr et systematisk og planlagt samarbeid mellom klient og helsepersonell som anvender metoden, der klienten trenes opp til å bruke metodens selvhjelpsmateriell. En har erfaring på at barn og ungdom på denne måten blir bedre i stand til å forholde seg aktivt til/påvirke hvordan de har det gjennom hva de tenker, hvordan de tenker og hva de gjør. De blir trent i å skille mellom situasjon, følelser, tanker og atferd. Prinsippene er enkle å lære og anvende.

Målgruppe: Kurset henvender seg primært til fagfolk som har med barn og unge (og foreldre/foresatte til disse) å gjøre, slik som ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og barnevern.

JoneSolbergVik2Sverre Urnes JohnsonKursledere er Jone Solberg Vik og Sverre Urnes Johnson. Begge er psykologer ved Kildehuset, og jobber mye med formidlingsvirksomhet og forebyggende tiltak innen psykisk helse.

Sverre Urnes Johnson er for tiden ansatt som Ph.d-kandiat ved Universitet i Oslo og Modum Bad i «Prosjekt dobbeltkompetanse». Johnson har ansvar for en randomisert kontrollert studie som sammenligner effekten av henholdsvis metakognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi ved behandling av komplekse angstlidelser. Johnson har gjennomført en tre- årig utdannelse i metakognitiv terapi i Manchester og har selv bred erfaring med behandling av angstlidelser. Han er leder i Norsk Forening for Metakognitiv terapi og foreleser han om behandling av angstlidelser ved Universitet i Oslo.

Jone Solberg Vik er i tillegg til jobben ved Kildehuset, ansatt ved Rask psykisk helsehjelp i Modum kommune, et lavterskeltilbud for personer over 16 år med mild til moderat depresjon og/eller angst. Han har videreutdanning i kognitiv terapi, og er utdannet veileder i kognitiv terapi.

Meritterende: Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin. Det er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer, og av Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Det er videre godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Barns helse, Psykisk helse og Folkehelse. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 6 timer. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

Det er laget «Førstehjelpsskrin» tilpasset kurset. Dette er nyttige verktøy for å implementere den psykologiske førstehjelpen i arbeidet med barn og unge. Det finnes to forskjellige varianter, tilpasset de ulike aldersgruppene. Førstehjelpsskrinene vil bli lagt ut for salg på kurset og er i tillegg tilgjengelige i vår nettbutikk.

 

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: