Sensorimotorisk psykoterapi nivå 1

Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling

 • Undervisning av Marko Punkanen og Tony Buckley fra Sensorimotor Psychotherapy Institute

 • Fire samlinger à tre dager, i løpet av et halvt år

 • Utdanningen henvender seg først og fremst til behandlere i psykiatrisk andrelinjetjeneste som har interesse for og noe erfaring fra traumefeltet


 • KURSSTED: Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggt. 15a, 0456 Oslo.
  Tlf. 22 35 83 00 – www.lovisenberg.no – Mulig å bestille overnatting. Maksimalt antall deltakere er 40 stk.
 • KURSAVGIFT: kr. 2.500,- pr. dag, dvs. kr. 7.500,- per samling (Kr. 30.000,- for hele utdanningen).  Inkluderer lunsj, kaffe/te og tilgang til videomateriale fra Sensorimotorisk institutt.
 • BINDENDE PÅMELDING: Påmelding skjer samlet til hele utdanningsløpet. Kursavgiften faktureres i forkant av hver samling. Selv om faktureringen deles på de ulike samlingene, er påmeldingen bindende til samtlige samlinger. En eventuell avmelding må gjøres innen 15. november 2020. Ved avmelding senere enn 15. november, refunderes ikke kursavgiften uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm.)
 • DATOER FOR SAMLINGENE:
  • 2.-4. desember 2020 – NB! Gjennomføres som webinar
  • 3.-5. feb. 2021
  • 14.-16. april 2021
  • 2.-4. juni 2021
 • TIDSRAMME: Dag 1 i hver samling kl. 09.00-16.30. Registrering dag 1 fra kl. 08.30.  Dag 2 og 3 i hver samling fra kl. 08.30-16.00.

Forskning viser:

At traumer setter seg dypt i kroppen og at mange symptomer hos traumatiserte er somatisk styrt. Mens tradisjonell psykoterapi retter seg mot de kognitive og følelsesmessige delene av traumer, er fokus for denne kroppsorienterte videreutdanningen hvordan du kan inkludere kroppen i traumeterapi.

Du vil lære:

Enkle, effektive kroppsorienterte intervensjoner for å gjenkjenne, sette ord på og utforske traumerelatert somatisk aktivering. Du vil også lære å arbeide med brudd i somatiske mønstre, forstyrret kognitiv og emosjonell prosessering og den fragmenterte selvopplevelsen mange traumatiserte har. Målet er å hjelpe klienten til nye ferdigheter og til gjenopprettelse av et sammenhengende kroppslig selv.

Temaer som belyses og trenes på i utdanningen, er blant andre:

 • Å inkludere kroppen i psykoterapi:  Hvordan kjenne og sette ord på kroppsfornemmelser og arbeide med fysisk bevegelse
 • Traumer og kroppen: Kroppens rolle i vedlikeholdelse av PTSD-symptomer
 • Utviklings- og tilknytningstemaer: Effekt av trauma, tilknytningsvansker og utviklingsforstyrrelset på kropp og følelsesliv
 • Hierarkisk informasjonsprosessering: Somatiske intervensjoner som øker kapasiteten til å integrere traumatisk erfaring
 • Mentalisering: Mentaliseringens rolle i behandlingen av traumer, og hvordan lære klientene dette
 • Selvregulering: Hvordan stabilisere klienten ved traumatisk aktivering slik at den autonome likevekten gjenopprettes
 • Somatiske ressurser: Hvordan identifisere manglende somatiske ressurser og bruke intervensjoner som kan hjelpe klienten til å utvikle nye ressurser
 • Grenser: Hvordan traumer påvirker reguleringen av grenser, og teknikker for å lære klienten å gjenopprette sunne kroppslige og følelsesmessige grenser
 • Orienterings- og forsvarsresponser: Intervensjoner for å gjenopprette sunne orienterings- og forsvarsresponser ved kroppslig traumeaktivering

Forelesere:

MARKO PUNKANEN
PhD og traumepsykoterapeut som arbeider med musikk, dans- og bevegelsesterapi, og veiledning. Han er aktivt involvert i ulike utdanninger i Finland innenfor traumefeltet og musikk-, dans- og bevegelsesterapi. Fra 2007 til 2011 arbeidet Punkanen som forsker ved Finnish Centre of Excellence in Interdisciplinary Music Research, Universitetet i Jyväskylä. Han var en del av forskerteamet som studerte persepsjon og preferanser av emosjoner i musikk hos deprimerte pasienter. De så også på effekten av improvisasjon og individuell musikkterapi for deprimerte.

 

 

TONY BUCKLEY
Sertifisert sensorimotorisk psykoterapeut og gestaltterapeut. Han har en Bachelor of Arts i veiledning/rådgivning og lang erfaring med undervisning og veiledning. Buckley driver et rådgivnings- og traumesenter tilknyttet en  bedriftshelsetjeneste i London. I tillegg til terapi- og rådgivningstjenester for ansatte, tilbyr de psykoedukasjon, grupper for stressmestring og støtte etter kritiske hendelser.

Buckley er leder for den britiske foreningen av Sensorimotorisk Psykoterapi. Han har over 20 års erfaring fra traumefeltet. Han er særlig interessert i somatisk psykologi, og hvordan kunnskap fra nyere nevro- og psykobiologi kan komme til anvendelse i traumeteori og terapeutiske intervensjoner.

Meritterende:

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 72 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister, og av Den norske legeforening med 72 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri.

For mer informasjon om utdanningen: www.sensorimotorpsychotherapy.org
Faglige spørsmål kan rettes til psykologspesialist Ingunn Holbæk ved Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo: inghol@modum-bad.no
Spørsmål om påmelding, frister, fakturering og andre praktiske anliggender kan rettes til kurs@modum-bad.no

Få med deg det som skjer på Modum Bads kurs- og kompetansesenter
Registrer deg her og få vårt nyhetsbrev!

NYHETSBREV fra Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Ja takk, jeg vil ha informasjon og kurstilbud fra Modum Bad
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: