Skammen og ensomheten

Hvordan ser det ut under depresjonsepidemiens overflate? Fagkurs om skammens rolle i depresjon

Fredag 24. februar 2017 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

  • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 10.00 til 16.00. Registrering fra kl. 9.30
  • Pris: 1950,- inkl. enkel lunsj
  • Utvidet frist for påmelding er 17. februar. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 3. februar, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
  • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris

Skam og depresjon

Depresjon er i ferd med å bli en av de største folkehelseutfordringene i Norge. Skam spiller en sentral rolle i flere psykiske lidelser og kan utløse, opprettholde og være en del av depresjon og depressive lidelser. I senere tid er det etablert mye ny kunnskap om skammens fenomenologi og behandling av skamrelaterte lidelser. I depresjonsbehandling er slik kunnskap avgjørende for å kunne adressere skammen. Ved å ta i bruk kunnskapen også i forebygging og tidlig intervensjon kan vi bidra til å demme opp for langvarige lidelser og store omkostninger for individer, familier og samfunn.

Dette kurset vil gi innføring om skammens betydning i depressive lidelser – hvordan forebygge og behandle?

Det vil bli gitt en oversikt over hovedretningene mht. behandling av depresjon. Deretter vil vekten legges på sentrale prinsipper og konkrete strategier hentet fra eksistensiell, narrativ, dynamisk-relasjonell og affektiv orientert tilnærming.

GryStålsettKursholder Gry Stålsett er spesialpsykolog/PhD og har jobbet ved Modum Bad i 23 år. Hun har drevet behandling, forskning, veiledning, fagformidling og pasientundervisning. Hun har doktorgrad i eksistensiell behandling av tilbakevendende depresjon.

 

 

 

Målgruppe for kurset er alle som arbeider med behandling og tidlig intervensjon rettet mot depressive lidelser, og andre fagpersoner med interesse for skammens fenomenologi og dens rolle i depresjon.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri, Norsk psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet, Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer, og av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist for Allmennhelse, Folkehelse og Psykisk helse. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 6 timer.

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: