Snakke med barn om psykisk helse

Fagkurs med psykologspesialist Frid A. Hansen – om den gode samtalen når barn er pårørende

Torsdag 8. juni 2017 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.00 til 15.00. Registrering fra kl. 8.30.
 • Pris: Kr 975,- inkl. enkel lunsj
 • Utvidet frist for påmelding er 2. juni. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 22. mai, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris

Under overskriften “Fra barneperspektivet til barnets eget perspektiv” ønsker vi velkommen til kurs med Frid A. Hansen. Hun er blant de fremste fagkapasitetene når det gjelder å forstå, samtale med og evne å gi god hjelp til barn som lever med foreldres rusmiddelproblemer. Hennes perspektiv og kompetanse fra rusfeltet lar seg enkelt oversette til arbeid med barn som pårørende på andre områder. Kurset henvender seg derfor til alle som arbeider med barn som pårørende!

Kursprogrammet vil inneholde:

 • Om å samtale med barn. Sentrale prinsipper
 • Hvilke tegn og signaler kan et barn vise når det har det vanskelig? Hvordan møte barnet?
 • Hva er det viktig at barnet prater om? Hvordan forstå det barnet formidler?
 • Om å tilrettelegge for nødvendig og tilstrekkelig hjelp
 • Samarbeid med foreldre og forberedelse til barnesamtalen
 • Hvordan samtale med barn og foreldre?

Meritterende: 

Kurset er godkjent av

 • Den norske psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den norske legeforening med 6 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning innen barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
 • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs med 6 timer meritterende til ergoterapispesialist innen barns helse eller psykisk helse

Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

Frid HansenFrid A. Hansen regnes som en foregangskvinne i nordisk sammenheng når det gjelder forståelse av og tilnærming til rusmiddelproblemer i et familie- og generasjonsperspektiv.

Hun er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Hun har vært ansatt på Borgestadklinikken siden 1986 og som fagsjef frem til februar 2014. Fra 1.02.14 ble hun ansatt som fagsjef i Kompetansesenter – rus; region sør ved Borgestadklinikken. Fra 1.1.2016 ble hun ansatt som Seniorrådgiver/psykologspesialist ved Borgestadklinikken, Blå Kors Sør. Tidligere har hun arbeidet innenfor PPT og BUP.

I 1994 var hun redaktør for boken «Barn som lever med foreldres misbruk». Hun har publisert flere bok kapitler i lærebøker og publisert flere artikler; blant annet i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. I 2012 utkom også hennes bok ”Familieorientert Rusmiddelbehandling”

I 1996 ble hun tildelt pris fra Fagrådet innen Rusfeltet i Norge for sitt gode rusfaglige arbeid. I 1998 ble hun tildelt Telemark Fylkes barnevernpris og i 1999 ble hun tildelt Oscar Olsen-prisen. I 2013 ble Frid A. Hansen utnevnt til ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske Sankt Olavs Orden for hennes innsats for barn og familier med rusrelaterte problemer.

 

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: