AVLYST: Hvordan møte ungdom som strever med spiseproblemer og spiseforstyrrelser?

Kurset er avlyst – vi håper å kunne komme tilbake med ny dato når situasjonen tillater det

Fagkurs om kroppspress, kroppsmisnøye, spiseproblemer, spiseforstyrrelser og destruktiv kroppsregulerende atferd

Økt kunnskap og praktisk trening i å møte barn og unge som strever med dette

 • Onsdag 29. april 2020 på Kildehuset, Modum Bad
 • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Kursavgift: Kr. 1950,- (inkl. lunsj, frukt, kaffe/te)
 • Utvidet frist for påmelding: 1. april 2020.
  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 1. april, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.

Hva er en spiseforstyrrelse og hva er spiseproblemer? Hvordan kommer vonde følelser til uttrykk gjennom kroppen? Hva skjer med kroppen når vi opplever kroppspress? Hvordan kan man invitere til dialog om egen kropp? Hva skjer når kontroll over kroppen tar helt overhånd? Hva skal vi si til en ungdom som føler seg mislykket, har mye kroppsmisnøye og vanskelig forhold til mat?

Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å belyse i dette dagskurset om kroppspress, kroppsmisnøye, spiseproblemer, spiseforstyrrelser og destruktiv kroppsregulerende atferd. Skjønnhet og kropp har vi vært opptatt av i uminnelige tider. Det behøver ikke være noe problematisk i dette, problemet oppstår når vi har fått en kultur som fokuserer på og dyrker et bestemt type kropps- og skjønnhetsideal som i dag er ønske om lite kroppsfett og et estetisk utseende. Når man blir overopptatt av mat, kropp og vekt vil livet marginaliseres.

Spesielt ungdom rapporterer at de opplever et vanskelig forhold til kropp og mat. De store spørsmålene er hvordan vi kan nå frem både til oss selv og de unge for å stoppe denne utviklingen i vår samtid? Hva kan beskytte, stoppe, lindre, hjelpe? Hva skal vi gjøre, hva kan vi si, hva skal være den gode og åpne samtalen rundt dette kompliserte tema?

Kurset vil gi en innføring i måter å forstå spiseproblemer og -forstyrrelser på, kunnskap om hva som kjennetegner disse tilstandene og praktisk trening i å kunne møte barn og unge som strever med dette.

Målgruppe for kurset er ansatte i primærhelsetjeneste, sosial og omsorg, skole/utdanning, skolehelsetjeneste, i tillegg til trenere, ungdomsledere og andre interesserte.

Kursledere:

KariAnne Vrabel

Linnea Ahlstrand

Hilde M. Tveit Reistad

 

 

 

 

 


KariAnne R. Vrabel er PhD/psykologspesialist og leder av forskningsavdelingen ved Modum Bad.  Hun har i en årrekke forsket på og behandlet spiseforstyrrelser. Ved å møte voksne mennesker som har strevd med alvorlige vansker i mange år, har hun også blitt opptatt av hvordan man kan møte  unge mennesker i faresonen på et tidligere tidspunkt. Viktige spørsmål å finne svar på er hvordan vi skal hjelpe barn og unge som opplever stress, kroppspress og vansker med mat på best mulig måte.

Linnea Ahlstrand er psykologspesialist og har arbeidet i omlag 10 år med spiseforstyrrelser, både i Sverige og i Norge. Hun har erfaring fra arbeid både med barn og unge med familier samt voksne pasienter med varierende alvorlighetsgrad av sykdommen. Hun har de siste årene jobbet med compassionfokusert terapi rettet mot spiseforstyrrelser, hvilket gir en bred inngangsport til lidelsen og bakomliggende problematikk.

Hilde M. Tveit Reistad er klinisk ernæringsfysiolog, utdannet ved Universitetet i Bergen, og har arbeidet ved avdeling for spiseforstyrrelser på Modum Bad i ca 9 år. Hun har også tatt kompetanseprogrammet om spiseforstyrrelser “Kropp og selvfølelse” i regi av RASP. Hun er opptatt av ernæring innen psykisk helse. Blant all oppmerksomheten på mat og kropp i dag ønsker hun å være en stemme for at et sunt kosthold ikke trenger å være så komplisert, vanlig mat er bra nok.

Meritterende:

Kurset er godkjent av:

 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den norske legeforening  med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer til kurstimekravet i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

Vi søker om godkjenning av kurset som meritterende hos Ergoterapeutforbundet og Fagforbundet.

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: