Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser

Lær anbefalte strategier for å forebygge og bryte dissosiasjon

Torsdag 31. august 2017 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Pris: 1950,- inkl. enkel lunsj
 • Utvidet frist for påmelding er 10. august.  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn denne datoen, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris

Tilbudet gjelder ved påmelding av tre personer med samme fakturaadresse. Skriv 3 for 2 i “annet”-feltet.

Mennesker som sliter med dissosiasjon i kjølvannet av tidlige relasjonelle traumer utgjør en større del av befolkningen enn man tidligere har antatt. Det er derfor ikke uvanlig å møte dem innen alle samfunnets helse- og hjelpeinstanser (første- og andre-linje tjenester, sosialtjenester, politi, mm). Mange beskriver dissosiasjon som «å koble ut» uten kontroll, og dissosiasjon medfører store vansker i forhold til andre mennesker og fungering i hverdagen.

På dette kurset vil du lære:
 • Hva er typiske tegn på at en person «dissosierer»?
 • Hva er de mest anbefalte strategiene i møtet med en person som dissosierer?
 • Hva kan jeg gjøre når personen jeg sitter overfor dissosierer?
 • Finnes det noen «kjerne-intervensjoner»?
 • Kan han/hun selv gjøre noe?

Det er ikke alltid lett å gjenkjenne tegnene på dissosiasjon, og det kan være enda mer utfordrende å vite hva man gjør når personen du sitter overfor «dissosierer». En studie blant internasjonalt ledende eksperter innen traumefeltet har identifisert de mest anbefalte strategiene (topp 10) for stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser.

På kurset presenteres disse topp 10-strategiene, med forslag til intervensjoner man kan ta i bruk for å forebygge eller bryte dissosiasjon. Intervensjonene vil kunne brukes i praksis i ulike «hverdags-sammenhenger» i møte med mennesker og pasienter som dissosierer (på legekontor, hjemmebesøk, terapirommet, sosialkontor, mm.).

Målgruppe for kurset er fagpersoner som jobber innen alle områder av første- og andrelinjetjenesten.

 

Ellen Kjærulf Jepsen, terapeut/psykiater Avdeling for traumelidelserKursleder Ellen K.K. Jepsen har arbeidet som overlege ved Traumeavdelingen på Modum Bad siden 2002. Hun har spesialisert seg i kartlegging og behandling av voksne som sliter med alvorlige konsekvenser av tidlige relasjonstraumer, med særlig fokus på dissosiative lidelser. Hun underviser jevnlig innen disse temaene. Som forsker knyttet til Forskningsinstituttet ved Modum Bad forsvarte hun i 2014 sin doktorgrad om døgnbehandling av tidlig seksuelt krenkede voksne. Hovedfokus var dissosiasjons innvirkning på behandlingen. Hun fikk tildelt prisen «Richard P. Kluft Award» for beste artikkel  i Journal of Trauma & Dissociation i 2014 med artikkelen «Early Traumatized Inpatients: High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Charateristics and Treatment Response». Hun er nasjonal kontaktperson for European Society for Trauma and Dissociation (ESTD).

Meritterende:

Kurset er godkjent av

 • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
 • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse

Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

 

 

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: