Personlig utvikling

Kildehuset vil være et helsefremmende senter som bidrar til å øke menneskers livskvalitet, trivsel og evne til å mestre motgang og belastninger i livet.

Tilbud til helsepersonell

Et sted å komme til

  • Et sted å komme til

    Undervisning, rådgivning og veiledet likepersonsarbeid for mennesker som opplever kriser – og for deres hjelpere.

Lavterskeltilbud

Rask Psykisk Helsehjelp

  • Sliter du med angst og depresjon?

    Du kan ta kontakt med oss uten henvisning fra lege eller annen behandler. Gratis lavterskeltilbud for innbyggere i Modum og Sigdal.

  •  

    Våre støttespillere: