Sliter du med angst og depresjon?

– Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med oss . Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis, sier prosjektleder Egil Halleland.

BROSJYRE Rask psykisk helsehjelp

Angst og depresjon

 • Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet i dag.
 • Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi det et tilbud innen to uker slik at problemene ikke utvikler seg.
 • Tilbud for voksne over 16 år med depresjon og angstlidelser av mild til moderat grad.
 • Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.
 • Forbeholdt innbyggere i Modum og Sigdal kommuner.
 • For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.
 • Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Det oppfordres til samarbeid med fastlege.

Du deltar aktivt

Behandlingen i Rask psykisk helsehjelp baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.

Du deltar selv aktivt i behandlingen som kan inneholde:

 1. Vurderingssamtale med behandler.
 2. Veiledet selvhjelp hvor det henvises til litteratur og selvhjelpsprogrammer. Oppfølgingssamtaler via telefon.
 3. Tilbud om kurs i mestring av depresjon eller angst.
 4. Samtaleterapi ansikt til ansikt med behandler. Anslagsvis to til 15 timer.
 5. Ved behov for langvarig terapi blir det henvist videre i samarbeid med fastlege.

Kontaktinformasjon

Tilbudet Rask psykisk helsehjelp er etablert på Modum Bad – i det første huset på høyre hånd.
Telefon: 32 74 94 40
E-post: raskhjelp@modum-bad.no
Besøksadresse: Rask psykisk helsehjelp, Badeveien 279, Modum Bad, 3370 Vikersund

Samarbeid

Modum er en av tolv kommuner som har Rask psykisk helsehjelp. Helsehjelpen drives av et tverrfaglig team som består av to psykologer, en psykiatrisk sykepleier, en vernepleier og en familieterapeut. Med i teamet er også ledende helsesøster i Modum kommune. Fra 01.01.2014 omfatter tilbudet også innbyggere i Sigdal kommune.

-Teamet samarbeider med andre instanser i samråd med deg dersom dette er hensiktsmessig. Dette kan være fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. De ansatte har taushetsplikt.

– Behov for lavterskeltilbud

Rådmann Aud Norunn Strand i Modum kommune er veldig fornøyd over at tilbudet er igang.
– Vi ser at det er behov for et lavterskeltilbud innen psykisk helse. Jeg er derfor glad og stolt over at vi i samarbeid med Modum Bad har kunnet etablere dette tilbudet. Flinke fagfolk og flotte lokaler er på plass. Gjennom Rask psykisk helsehjelp kan folk få hjelp tidlig og uten henvisning. Jeg håper mange vil benytte seg av dette tilbudet.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: